Заштитник грађана

е-БИЛТЕН

Април-Јун 2012

Јавна управа и администрација не смеју да буду партијски плен

 

Заштитник грађана Саша Јанковић оценио је да будућа Влада Србије треба да престане да се меша у рад правосуђа и да јавну управу и администрацију организује на другачији начин."Нећемо моћи да постигнемо неки резултат појединачним кривичним пријавама све док јавна управа и администрација не буду организовани на другачији начин, односно, све док не престану да буду партијски плен и алат социјалне политике", рекао је Јанковић током скупа о борби против корупције који је организовало Друштво судија Србије.

Опширније

29. јун 2012.  

 

Број oбраћања грађана Заштитнику грађана у сталном порасту

 

Пријемној служби Заштитника грађана од оснивања институције, односно, од  средине јула 2007. године до 1. јуна 2012. године обратило се лично, фиксним и мобилним телефоном или путем скајпа 40 096 странака.

Од почетка 2012. године овој служби Заштитника грађана обратило се 5 728 грађана, што представља рекордно обраћање у поређењу са петомесечним периодом претходних година.

Опширније

04. јун 2012.  

 

 Републички фонд за здравствено осигурање крши права детета

 

Заштитник грађана је утврдио да Републички фонд за здравствено осигурање крши право детета на здравствено осигурање и здравствену заштиту када одбија да овери здравствене књижице деци чијим члановима породица послодавци не уплаћују обавезно здравствено осигурање. Незаконито поступање Фонда, констатује Заштитник грађана, омогућава трећим лицима (послодавцима родитеља, односно чланова породице преко којих су деца осигурана) да својим неодговорним и кажњивим понашањем сопствену одговорност превале и на децу, што је резултирало кршењем права детета на остваривање обавезног здравственог осигурања и здравствене заштите.

Право детета не може зависити од (не)извршавања обавеза трећих лица, сматра Заштитник грађана. Оно је зајемчено Уставом Републике Србије, те је обавеза државе да непосредно сноси и трошкове остваривања овог права ако не може да обезбеди финансијску дисциплину обвезника доприноса.

 

Опширније

26. јун 2012.  

 

 Јанковић и Шабић затражили привремену меру забране Полицији да прикупља податке о комуникацијама грађана без одлуке суда

 

Заштитник грађана Саша Јанковић и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић покренули су пред Уставним судом поступак оцене уставности одредбе Законика о кривичном поступку према којој полиција може прибављати листинге, локације и друге податке о телефонском саобраћају грађана по одлуци тужиоца, а не суда, како то прописује Устав.

Уставни суд је пре месец дана, по предлогу Заштитника грађана и Повереника, из истог разлога већ прогласио неуставном одредбу Закона о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији. Та одредба је прописивала да директор Војнобезбедносне агенције, а не суд, одобрава примену мера надзора над комуникацијама грађана.

 

05. мај 2012.  

 

Јанковић: Уставни суд одбранио право на приватност разговора и других комуникација грађана

 

Уставни суд је одбранио право на приватност разговора и других комуникација грађана, како је оно загарантовано Уставом. То значи да ће не само Војнобезбедносна агенција, већ и Безбедносно информативна агенција и Министарство унутрашњих послова податке о разговорима грађана од сада морати да прибављају по одлуци суда, а не својих руководилаца или лица које они овласте. Сада се рад тих органа, али и правосуђа, мора организовати тако да судови у најкраћем могућем року, без одлагања, одлучују о предлозима за примену мера, како безбедност грађана и државе, и интерес откривања починилаца кривичних дела не би били угрожени“, став је заштитника грађана Саше Јанковића.

24. април 2012.  

 

Бахати поједници стварају у друштву велики социјални јаз

 

Први акт који ће Заштитник грађана после избора послати новој влади биће иницијатива да се закони измене тако да се радницима безусловно признају права из социјалног и здравственог осигурања која им гарантује Устав, а да надлежни државни органи сносе одговорност за предузимање мера према послодавцима који не уплаћују законом прописане доприносе. Не само радници, већ и савесни послодавци трпе због бахатости појединаца, и створен је велики социјални јаз.

01. мај 2012.  

 

Министарство културе, инфоримсанја и информационог друштва укинуло суфинансирање новина на језицима националних мањина

 

Министарство културе, информисања и информационог друштва је потпуним обустављањем суфинансирања макар једних новина на албанском, босанском, бугарском и ромском језику нарушило уставно и законом утврђено начело које гарантује једнак положај и заштиту етно - културног идентитета националних мањина, утврдио је Заштитник грађана.

26. јун 2012.  

 

Ко и како у локалној самоуправи одлучује о упису дружављанства

 

Заштитник грађана је утврдио да је Министарство унутрашњих послова пропустило да прецизно уреди начин на који надлежни органи у јединицама локалне самоуправе одлучују о упису држављанства у матичну књигу рођених. Овакав пропуст у раду условио је да грађани Републике Србије којима приликом основног уписа чињенице рођења није уписана и чињеница држављанства Републике Србије у матичну књигу рођених, неоправдано дуго чекају на одлуке у првостепеном и другостепеном поступку.

Заштитник грађана очекује да Министарство одговарајућим прописом уреди ову област, а да до тада матичне службе поступају по постојећим прописима, ценећи шта је најбољи интерес грађана.

 

22. јун 2012.  

 

Застава дугиних боја на згради институције Заштитника грађана

 

Проблем „правно невидљивих лица“ постоји годинама и спречава више хиљада људи да остваре основна људска права. Заштитник грађана, стога сматра, да би Народна скупштина, без одлагања, требало да усвoји изменe и допунe Закона о ванпарничном поступку у делу који се односи на  састављање исправе о чињеници рођења.

Опширније

27. јун 2012.  

 

Једнака права за све грађане

 

О правима ЛГБТ особа особа  треба говорити са позиције равноправности и једнаких права свих грађана, која су гарантована, почев од Повеље УН о људским правима, Европске конвенције о људским правима, Устава и домаћих прописа, те да је у том смислу погрешно постављати питање у истраживању да ли ЛГБТ треба „дати“ већа права, јер није на већини да „даје“ мањини, већ је дужност државе да гарантује једнакост у остваривању права свим грађанима и грађанкама, рекла је заменица заштитника грађана Тамара Лукшић-Орландић на конференцији поводом међународног дана поноса одржаној у Београду.

Опширније

27. јун 2012.  

 

Међународни дан подршке жртвама тортуре

 

У Србији тортура као системска појава не постоји, али су утврђени појединачни случајеви мучења и злостављања, као и других облика незаконитог или неправилног поступања,

истакао је заменик републичког омбудсмана за права лица лишена слободе Милош Јанковић на данашњој конференцији за новинаре,одржаној повдом 26. јуна, Међународног дана подршке жртвама тортуре.

Опширније

26. јун 2012.  

 

Локалне самоуправе и остваривање људских права особа са инвалидитетом

 

У наредном периоду Заштитник грађана ће с пажњом пратити поступања локалних самоуправа у Јабланичком и Пчињском огругу у вези с остваривањем и заштитом људских права припадника ове рањиве друштвене групе. Према Уставу и Закону о локалној самоуправи обавеза јединица локалне самоуправа да се старају о остваривању и заштити људских права, а да Конвенција УН о заштити особа с инвалидитетом, којој је држава приступила, обавезује органе јавне власти да поступају у најбољем интересу грађана с инвалидитетом.

Опширније

26. јун 2012.  

 

Након поступка Заштитника грађана општина Жабаљ обезбедила смештај за породицу расељену из насеља код "Белвила"

 

Након поступка који је водио Заштитник грађана и разговора његовог заменика са председником општине и представницима Центра за социјални рад, локална самоуправа у Жабљу обезбедила је нужни смештај за породицу са пребивалиштем у овој општини која је расељена из неусловног насеља код „Белвила“. Трочлана породица са малим дететом је након расељавања, провела  више од два месеца у Прихватилишту за бескућнике у Новом Саду.

Опширније

21. јун 2012.  

 

Реализоване ненајављене посете НПМ

 

Тим Националног механизма за превенцију тортуре, уз сарадњу и подршку Maри Aмoс, чланице поткомитета Уједињених Нација за превенцију торутуре, 14.06.2012. године обавио је ненајављене посете Специјалној болници за психијатријске болести у Падинској Скели „Др. Лаза Лазаревић“, полицијским станицама Чукарица и Земун, као и Геронтолошком центру у Београду „Бежанијска Коса“.

 

Опширније

15. јун 2012.  

 

Основан Савет Заштитника грађана за права особа са инвалидитетом

 

Заштитник грађана је установио Савет за права особа са инвалидитетом и старе чији задатак је да обезбеди додатну стручну подршку омбудсману у вези с остваривањем и заштитом права грађана с инвалидитетом и старим особама

Приступачност институцијама и боља доступност информација, ефикасније остваривање права на рад и одговарајућу социјалну и здравствену заштиту, те развој капацитета локалних самоуправа да пружају квалитетне услуге грађанима с инвалидитетом и старима приоритети су Заштитника грађана у вези с остваривањем људских права особа с инвалидитетом и старих.

Опширније

08. јун 2012.  

 

Саша Jaнковић: У Србији у порасту број миграната и тражилаца азила

 

Живимо у тешким временима за људска права. Економска криза ставља на тест многе ствари, између осталог солидарност најбогатијих. Заштита људских права у тим условима је луксуз и на жалост се заборавља да се тиме подстичу разлози који доводе до кризе – рекао је данас заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић отварајући дводневну радионицу у Београду о проблемима илегалне миграције и третману миграната у Европи.

Он је навео да је у Србији у порасту број миграната и тражилаца азила и они су у ризику да се са њима поступа на понижавајући начин, због чега је основан Национални механизам за превенцију тортуре.

.

Опширније

12. јун 2012.  

 

Закон о националним саветима не омогућава ефикасну заштиту и остваривање права припадника националних мањина

 

На конференцији коју је Центар за регионализам организовао у настојању да укаже на достигнућа и проблеме у остваривању надлежности и организацији рада националних савета националних мањина, заменик заштитника грађана др Горан Башић је истакао добру сарадњу омбудсмана са националним саветима националних мањина, захваљујући којој су покренути и окончани поступци који су допринели унапређењу права на службену употребу језика и писама националних мањина, информисања и образовања. Међутим, притужбе али и праћење остваривања права националних мањина у локалним самоуправама указују на то да се грађани припадници националних мањина суочавају с тешкоћама које су препрека пуном и делотворном остваривању заштите етно-културног идентитета.

Опширније

05. јун 2012.  

 

Споразум о сарадњи  у обављању послова везаних за Национални механизам за превенцију тортуре

 

Заштитник грађана је данас закључио Споразум о сарадњи у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПM) са девет удружења,

Споразумима се уређују облици сарадње Заштитника грађана са удружењима у обављању послова НПM, а у складу са утврђеним планом рада и налозима Заштитника грађана, пре свега у праћењу положаја лица лишених слободе, појавe тортуре и других облика злостављања у полицијским станицама, притворским јединицама, затворима, психијатријским болницама, установама социјалне заштите стационарног типа, азилима за странце и сл.

.

Опширније

08. јун 2012.  

 

Право деце да говоре и да их чујемо

 

Заштитник грађана први државни орган, који је  применио принцип учешћа деце као трајни облик свог рада, тако што је пре годину и по дана формирао Панел младих саветника, чији чланови спроводе већ друго истраживање међу својим вршњацима у локалним заједницама у којима живе,подсетила је заменица заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић-Орландић говорећи на скупу „Партиципација деце и малдих у Србији“..

Опширније

24. мај 2012.  

 

Радна посета Пучком правобранитељу Републике Хрватске

 

Делегација Заштитника грађана Републике Србије, коју је предводио помоћник генералне секретарке Роберт Сепи, боравила је 19. и 20. априла 2012. године у Загребу у радној посети Пучком правобранитељу Републике Хрватске, најстаријој институцији омбудсмана у региону бивше Југославије. Циљ посете био је упознавање са праксом Пучког правобранитеља у свакодневном контакту са грађанима и сарадњи са државним органима у решавању притужби у области добре управе.

Опширније

23. април 2012.  

 

Истраживање чланова Панела младих саветника Заштитника грађана

 

На другом овогодишњем састанку одржаном у петак 27. 04. 2012. године,  чланови Панела младих саветника Заштитника грађана представили су своје досадашње ангажовање и информисали медије о својим искуствима и резултатима добијеним у истраживању о спровођењу и поштовању прописа којима се регулишу обавезе и поступања установа васпитања и образовања у заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања, које су спровели у 72 школе широм територије централне Србије и АП Војводина.

Опширније

30. април 2012.  

 

Радна група за прописе везане за правно признање последица промене пола

 

Заштитник грађана и Повереник за заштиту равноправности формирали су заједничку радну групу која ће радити на предлогу за измену и допуну прописа који су у вези са правним признавањем  последица промене пола. Радну групу чине стручњаци и стручњакиње са дугододишњим искуством у области права трансполних и трансродних особа: др Зорица Мршевић из Института друштвених наука, Милан Ђурић, активиста Гаyтена-ЛГБТ, Предраг Шарчевић, антрополог и Славољупка Павловић, сарадница Транс групе самопомоћи.

Опширније

15. јун 2012.  

 

Слободан Јовановић добио личну карту

 

Слободан Јовановић, грађанин који је прошле године штрајковао глађу јер му закони нису омогућавали да добије личну карту иако је грађанин Србије, добио је ових дана тај документ пошто су измене закона које је иницирао Заштитник грађана почеле да се примењују.

Опширније

27. април 2012.  

 

Заштитник грађана упутио препоруке Полицијској станици Ћуприја

 

Извештај тима Националног превентивног механизма, кога су чинили представници Заштитника грађана и удружења Београдски центар за људска права, о посети Полицијској станици Ћуприја обављеној 12. марта 2012. године, садржи препоруке мера за отклањање уочених недостатака у раду, а који се односе на забрану тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака и унапређење положаја лица лишених слободе.

Опширније

03. мај 2012.  

 

Заменица заштитника грађана присуствовала свечаном обележавању 55 година постојања Прихватилишта за децу

 

У оквиру пројекта „Промовисање добре родитељске праксе у Србији: подршка јавним дебатама и акцији подизања свести“, који Заштитник грађана реализује у партнерству са УНИЦЕФ-ом, од 23 - 25. 05. 2012. године, кроз интерактивна предавања и радионичарски рад одржана је обука чланова Панела младих саветника Заштитника грађана на тему јавног заступања, сензитивисања и подизања свести о потреби увођења законске забране  телесног кажњавања деце.

Опширније

31. мај 2012.  

 

Први састанак Савета за родну равноправност Заштитника грађана

 

Заштитник грађана успоставио је Савет за родну равноправност који ће пружати саветодавну подршку Заштитнику грађана и, посебно, заменици Заштитника грађана за родну равноправност, имајући у виду да је то област рада посебно предвиђена Законом о Заштитнику грађана.

Савет као колегијално тело и чланице и чланови Савета као стручњаци у својим областима, даваће мишљења и предлоге Заштитнику грађана за покретање системских и практичних питања од значаја за родну равноправност.

Опширније

24. април 2012.  

 

Захвалница Саши Јанковићу

 

Друштво судија и Удружење тужилаца доделили су Саши Јанковићу, заштитнику грађана, захвалницу за посебан допринос у афирмацији и заштити владавине права, слобода и демократија.

Опширније

29. јун 2012.  

 

Признање Заштитнику грађана

 

Поводом 22. јуна, Дана прекршајног система у Србији, Удружење судија прекршајних судова Републике Србије уручило је данас заштитнику грађана Саши Јанковићу признање за „изузетан допринос у успостављању владавине права и унапређењу рада и статуса судија прекршајних судова као интегралног дела правосудног система Републике Србије“.

Поводом 22. јуна, Дана прекршајног система у Србији, Удружење судија прекршајних судова Републике Србије уручило је данас заштитнику грађана Саши Јанковићу признање за „изузетан допринос у успостављању владавине права и унапређењу рада и статуса судија прекршајних судова као интегралног дела правосудног система Републике Србије“.

Опширније

22. јун 2012.  

 

„Допринос године Европи“ Саши Јанковићу и Родољубу Шабићу

 

Овогодишње признање Европског покрета у Србији „Допринос године Европи“ уручен је данас у Београду републичком заштитнику грађана Саши Јанковићу и поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољубу Шабићу.

Признање се већ једанаесту годину додељује за говор, књигу, конкретну акцију или став појединца, организације или групе грађана који су у протеклој години значајно допринели процесу европских интеграција и промоцији европских идеја и вредности у нашој земљи.

Опширније

20. јун 2012.  

 

Извештај о активностима Националног механизма за превенцију тортуре пред Подкомитетом УН

 

Заштитник грађана је 26. јануара 2011. године упутио извештај Поткомитету за превенцију тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака Уједињених нација (Поткомитет) који садржи информације о свим активностима Националног механизма за превенцију тортуре у последњих шест месеци, од када је Заштитник грађана одређен  да обавља послове Националног механизма.

Опширније

26. јануар 2012.  

 

Заштитник грађана обишао штрајкаче у предузећу „Рaтко Митровић“

 

Десетине хиљада радника остаје без својих Уставом загарантованих права из радних односа зато што је држава деценијама допуштала да послодавци крше закон и не уплаћују законом прописане доприносе за социјално, здравствено и пензионо осигурање, изјавио је данас заштитник грађана Саша Јанковић у разговору са радницима предузећа у стечају "Ратко Митровић" из Крагујевца који осам дана штрајкују глађу.

Опширније

19. април 2012.  

 

Правда на коју се предуго чека престаје да бива правда

 

Заштитник грађана Саша Јанковић подржао је данас породице које сматрају да су њихови најближи умрли због лекарске грешке у захтеву да се судски поступци о тим случајевима окончају у разумном року и правично. „Правда на коју се предуго чека престаје да бива правда“, рекао је Јанковић рођацима умрлих који су данас протествовали испред зграде Владе Србије.

Јанковић је навео да су Заштитник грађана и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, успевали да породицама помогну да добију медицинску документацију коју медицинске установе нерадо дају, али да само судови могу мериторно да одлуче да ли је нечија смрт последица несавесног рада лекара.

Опширније

18. април 2012.  

 

Саша Јанковић о забрани организације СНП 1389

 

Забрана Уставног суда организације „СНП 1389“ може бити нужна, али не може бити довољна мера за спречавање проблема који се рађа деловањем таквих организација, као и за решавање проблема мржње и нетолеранције и друштву, рекао је заштитник грађана Саша Јанковић присуствујући на јавној расправи пред Уставним судом Србије о предлогу Републичког јавног тужилаштва за забрану покрета „СНП 1389“.

Опширније

17. април 2012.  

 

Заштитник грађана примио представнике Европског удружења судија и тужилаца за демократију и слободе

 

Заштитник грађана Саша Јанковић разговарао је данас са Симон Габорје и Хансом Бучером, представницима Европског удружења судија и тужилаца за демократију и слободу (МЕДЕЛ) о активностима Заштитника грађана у вези са прутужбама које се односе на спровођење општег избора судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, ревизију општег избора и успостављање нове мреже правосудних органа.

Заштитник грађана је госте обавестио о најзначајнијим пропустима и отвореним питањима избора и реизбора носилаца правосудних функција, као и изазовима независности и самосталности у раду судске и тужилачке професије, те о начинима њиховог превазилажења.

Опширније

10. април 2012.  

 

Потписан Споразум о подршци припадницима ромске националне мањине

 

Министар за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу у Влади Републике Србије Милан Марковић, заменик заштитника грађана Републике Србије др Горан Башић и шеф Представништва Високог комесаријата Уједињених нација за избеглице Едуардо Арболеда, потписали су данас Споразум о разумевању којим се успоставља ближa сарадњa на реализацији активности које имају за циљ подршку припадницима ромске националне мањине у поступку накнадног уписа у матичну књигу рођених.

Опширније

09. април 2012.  

 

Посета омбудсмана Словеније и Босне и Херцеговине Заштитнику грађана

 

Заштитник грађана Саша Јанковић састао се данас у Београду са омбудсманком Словеније, Зденком Чебешек-Травник и омбудсманом Босне и Херцеговине, Љубомиром Сандићем. У вишечасовном разговору, у коме су учествовали и запослени у институцији Заштитника грађана, размењена су искуства и пракса у институцијама омбудсмана у три земље. Заједнички је констатовано да је неопходно јачање капацитета институција које се баве заштитом права грађана. Данашњи састанак је наставак вишегодишње добре сарадње између омбудсмана Словеније, Босне и Херцеговине и Србије.

Опширније

05. април 2012.  

 

Унапређење сарадње у области родне равноправности

 

У разговору који је вођен између заменице заштитника грађана, Тамаре Лукшић  - Орландић са сарадницима, и  Данице Тодоров, заменице покрајинског омбудсмана за равноправност полова, истакнуто је да постоји велика потреба за  сталним  унапређењем рада у области родне равноправности и успостављања континуиране сарадње ове две институције.

Опширније

06. април 2012.  

 

Упис држављанства у матичну књигу рођених на прописан начин и у разумном року

 

Заштитник грађана је утврдио да је Министарство унутрашњих послова пропустило да прецизно уреди начин на који надлежни органи у јединицама локалне самоуправе одлучују о упису држављанства у матичну књигу рођених. Овакав пропуст у раду условио је да грађани Републике Србије којима приликом основног уписа чињенице рођења није уписана и чињеница држављанства Републике Србије у матичну књигу рођених, неоправдано дуго чекају на одлуке у првостепеном и другостепеном поступку.

Заштитник грађана очекује да Министарство одговарајућим прописом уреди ову област, а да до тада матичне службе поступају по постојећим прописима, ценећи шта је најбољи интерес грађана.

Опширније

22. јун 2012.  

 

Пропусти у раду Министарства културе, информисања и информационог друштва

 

Министарство културе, информисања и информационог друштва је потпуним обустављањем суфинансирања макар једних новина на албанском, босанском, бугарском и ромском језику нарушило уставно и законом утврђено начело које гарантује једнак положај и заштиту етно - културног идентитета националних мањина, утврдио је Заштитник грађана.

Опширније

20. јун 2012.  

 

Међународни дан подршке жртвама тортуре

 

Србија је направила корак напред на путу ка искорењивању тортуре и нехуманог поступања када је, законом који је донела у јулу прошле године, омогућила пуну примену Опционог протокола Уједињених нација на Конвенцију против тортуре. Овим законом држава је дала легитимитет Заштитнику грађана Републике Србије да, у сарадњи са Покрајинским омбудсманом АП Војводине и невладиним организацијама, обављајући послове Националног превентивног механизма, ради на спречавању тортуре и других облика злостављања.

Опширније

25. јун 2012.  

 

Потребно усвојити нови акциони план за период од 2012-2014. године

 

Заштитник грађана истиче да је потребно усвојити нови акциони план за период од 2012. до 2014. године у оквиру  „Стратегије за унапређивање положаја Рома“ ради даљег спровођења Стратегије и потпунијег остваривања права ромске националне мањине, с обзиром да је важећем акционом плану који је усвојен за период од 2009. до 2011. године истекао рок, каже се у Мишљењу са препоруком Заштитника грађана упућено Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу.

Опширније

19. јун 2012.  

 

Саопштење Заштитника грађана поводом Међународног дана нестале деце

 

Заштитник грађана поздравља одлуку Републичке агенција за електронске комуникације (РАТЕЛ) која је доделила НВО АСТРА на коришћење јединствени Европски телефонски број  за несталу децу „116000“, чиме ће услуге овог броја ускоро постати доступне и у Србији. Посебно је значајно да је ова одлука донета уочи 25. маја, Међународног дана нестале деце.

Србија је на тај начин постаје прва земља Југоисточне Европе ван ЕУ у којој ће број 116000 бити оперативан, придружујући се групи од 16 европских земаља у којима је овај вид помоћи родитељима/старатељима и несталој деци већ доступан.

Опширније

24. мај 2012.  

 

Доследно примењивати одредбе Закона о службеној употреби језика и писама

 

Заштитник грађана упутио je препоруке Граду Новом Пазару и општинама Пријепоље, Сјеница и Тутин, чија спровођења треба да омогуће доследну примену Уставом зајамченог права националних мањина на очување посебности. Поштовање Законом утврђене обавезе да у равноправну службену употребу уведу и језик и писмо националне мањине, поменуте јединица локалне самоуправе, поред тога што су измениле своје статуте, морају да обезбеде и друге услове како би се називи органа која врше јавна овлашћења, називи јединица локалне самоуправе, насељених места, тргова и улица као и други топоними исписивали и на језику бошњачке националне мањине, према њеној традицији и правопису, а сагласно одредбама Закона о службеној употреби језика и писама.

Опширније

26. април 2012.  

 

Саопштење Заштитника грађана поводом 17. маја, Међународног дана борбе против хомофобије

 

Сексуална оријентација и родни идентитет су лична ствар појединца/појединке, али се заштита права на различитост тиче свих нас. О праву на различитост, уважавању и заштити другачијих, посебно када су мањина, треба да се упознају деца у најранијем узрасту, како би са тим сазнањима одрастали у особе лишене предрасуда и стереотипа које незнање са собом носи. Утолико је одговорност образовног система и професионалаца у просвети примарна,наглашава се у саопштењу Заштитника грађана  поводом Међународног дана борбе против хомофобије.

Опширније

16. мај 2012.  

 

Реаговање Заштитника грађана поводом инцидента и насиља у београдском насељу Ресник

 

Поводом инцидената и насиља у београдском насељу Ресник због припрема зљ насељавање становника нехигијенских насења Републички омбудсман позива градске власти да наставе припрему локација за расељавање, али и да истовремено нађу снаге и средстава за јачање локалне инфраструктуре – водовода, канализације, струје, вртића, болница, школа, прилика за запошљавање... То ће омогућити да се подигне, а не спусти квалитет живота локалне заједнице и да староседеоци нове комшије дочекају са осмехом на лицу, како доликује.

Опширније

09. април 2012.  

 

Расељавање Рома спроведено уз поштовање достојанства и људских права расељених грађана

 

Расељавање Рома из неформалног насеља поред „Белвила“ спроведено је уз поштовање достојанства и људских права расељених грађана, оцењено је у прелиминарном извештају Заштитника грађана о расељавању тог насеља.

Сарадници Заштитника грађана су пратили, како исељавање из насеља, тако и усељавање у пет новоформираних насеља у Београду тако и у четири, од преко двадесет локалних самоуправа у Србији, у којима су Роми из насеља код "Белвил" имали пријаву боравка.

Опширније

27. април 2012.  

 

Панел младих саветника Заштитника грађана о промовисању позитивних родитељских пракси у Србији

 

Чланови и чланице Панела младих саветника Заштитника грађана ће у оквиру пројекта „Промовисање позитивних родитељских пракси у Србији“ спровести истраживање о ставовима младих о телесном кажњавању деце, као и вршњачкој размени информација о оваквом начину васпитавања деце, речено је на  првом састанаку Панела младих саветника Заштитника грађана у овој години одржаном  у петак 30. 03. 2012. године.

Опширније

02. април 2012.  

 

 

Заштитник грађана, Република Србија

Информације: телефон: 011/2068-100; адреса: Делиградска 16, Србија, Београд, zastitnik@zastitnik.rs,  www.zastitnik.rs