Заштитник грађана

е-БИЛТЕН

Април-Јун 2014

Заштитник грађана представио Редован годишњи извештај за 2013. годину

 

Подносећи данас у Скупштини Србије Редован годишњи извештај за 2013. годину, заштитник грађана Саша Јанковић је у негативном смислу посебно апострофирао јавна предузећа, Владу Србије, Пореску управу, медије, инспекцијске службе, непредузимање мера против насиља у породици, а као и даље најрањивију мањинску заједницу навео је Роме.
"Ако Министарство одбране 100 посто, готово исто толико МУП и Безбедносно-информативна агенција извршавају препоруке и остале пропусте које сам утврдио, знајте да нула јавних предузећа то чини", рекао је Јанковић у српском парламенту.

Говорећи о управама у оквиру министарстава, заштитник грађана је посебно истакао Пореску управу за коју је рекао да се понаша као "држава у држави", а као пример је навео труднице којима зараде по правилу касне, а када се исплаћују то по правилу буде кумулативно и онда им се на то зарачунава солидарни порез..

Опширније

04. јун 2014.  

 

Заштитник грађана: Грађани су слободни да критикују, а држава је дужна да критику штити, а не сузбија. Цензура је неуставна

 

Заштитник грађана саопштава и подсећа да је у Републици Србији грађанима загарантовано право на слободу мишљења и изражавања, и да је у Србији цензура забрањена Уставом.
Заштитник грађана изражава забринутост због све чешћих сазнања да се поједине информације и критике повлаче из јавно доступних средстава информисања и информационог простора; због тврдњи новинара да им се „саветује“ да избегавају критику; због текстова уредника медија са државним власништвом који као нормално констатују да највиши државни руководиоци могу „за 15 минута“ да смене комплетно уредништво неких реномираних листова, те због чињенице да грађани бивају позвани на информативне разговоре због наводног ширења панике коју никад нико није приметио, утврдио, ни забележио њене последице.

 

Опширније

26. мај 2014.  

 

Годишњи извештај Заштитника грађана у очима цивилног друштва

 

Годишњи извештај Заштитника грађана за 2013. годину је био тема данашње јавне расправе организоване у Палати „Србија“, на којој су представници државних и независних органа, дипломатских мисија и међународних организација у Србији, као и невладиног сектора и медија имали прилику да дају своје виђење односа администрације и грађана кроз налазе омбудсмана за прошлу годину.

Заштитник грађана Саша Јанковић је у уводним речима истакао да је сврха ове дебате вишеструка: као заштитник грађана овај извештај подноси Народној скупштини, али доставља и јавности и медијима, јер се овај извештај тиче свих грађана и свих институција у земљи.


Опширније

09. јун 2014.  

 

Саша Јанковић: Независност није привилегија него обавеза

 

У раду Министарства унутрашњих послова и Комесаријата за избеглице и миграције постоје пропусти у раду у односу на велики број странаца који су изразили намеру да траже азил у Републици Србији, као и странаца којима није утврђен идентитет, који не поседују путну исправу или немају законски основ боравка на територији Републике Србије, утврдио је Заштитник грађана.

18. јун 2014.  

 

Мишљење Заштитника грађана упућено Влади Републике Србије

 

Поступак по захтевима грађана за накнаду, односно отклањање штете проузроковане елементарним непогодама и расподелу средстава солидарне помоћи која се у ту сврху додељује локалним самоуправама, а оне је као право утврђују грађанима, није у довољној мери правно уређен. То за последицу има мањак правне сигурности и транспарентности, те арбитрерност и правну неједнакост при одлучивању о захтевима на територији Републике Србије, стоји у Мишљењу Заштитника грађана које је упућено Влади Републике Србије.

16. јун 2014.  

 

Грађани ромске националности измештени у неусловни смештај

 

Групи грађана ромске националности, њих 31 од чега 12 деце, након што су измештени из својих поплављених домова у неформалним насељима у мају 2014. године, нису на исти начин и у истом обиму и квалитету обезбеђени смештај и друге врсте помоћи и заштите као другим грађанима.
Овим грађанима, укључујући и децу, није пружена здравствена заштита и брига, социјална заштита нити друге услуге и подршка која је неопходна и која је пружана другим грађанима у стању посебне рањивости услед евакуације из поплављених домова, утврдио је Заштитник грађана.

Истога дана ЈП Склоништа доставило је обавештење Заштитнику грађана.

 

29. мај 2014.  

 

Заштитник грађана у сарадњи са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упутио Мишљење са препоруком Црвеном крсту

 

Поводом катастрофалних поплава у Републици Србији Заштитник грађана у сарадњи са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упутио je Црвеном крсту Републике Србије и другим организацијама, које су укључене у збрињавање угроженог становништва, Мишљење са препоруком ради спречавања штетних последица које проистичу из недовољне обавештености или прекомерне доступности личних података.

19. мај 2014.  

 

Годишњи извештај Заштитника грађана пред Одбором за права детета

 

Најзначајнији проблеми у области права детета се односе на насиље у породици и у школи, односно вршњачко насиље, указала је данас заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић, представљајући Годишњи извештај Заштитника грађана за 2013. годину на скупштинском Одбору за права детета.

Према њеним речима у прошлој години учињени су видљиви напори за унапређење права детета, посебно у погледу здравствене заштите, заштите од сексуалног злостављања и сексуалног искоришћавања и положаја деце која су лишена родитељске бриге. Такође, све препоруке упућене надлежним органима су прихваћене и спроведене, изостала је само потпуна примена препорука које се односе на загађење животне средине у Зајачи.

04. јун 2014.  

 

Представљен Редован годишњи извештај Заштитника грађана на седници Одбора за људска и мањинска права и равнооправност полова

 

Поштовање људских и мањинских права у Србији није било задовољавајуће 2013. године, чак је било тенденција смањења тих права, рекао је заштитник грађана Саша Јанковић на седници Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова, на којој је представио Редован извештај Заштитника грађана за 2013. годину.

Опширније

30. мај 2014.  

 

Седница Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања

 

На захтев Заштитника грађана, чланови Одбора за административно-буџетска и мандатно – имунитетска питања дали су данас сагласност за пријем пет лица на неодређено време и наставак радног односа на одређено време за 20 лица.

Опширније

04. јун 2014.  

 

Седница Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

 

Реформа правосуђа није довела до осетног побољшања у државом сектору, изјавио је данас заштитник грађана Саша Јанковић на седници Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу. Чланови одбора су се сложили да је један од главних проблема  неуједначена судска пракса, на шта је омбудсман указао у извештају за 2013. годину.

Опширније

02. јун 2014.  

 

Oбележавање Међународног дана УН за подршку жртвама тортуре

 

Поводом 26. јуна, Међународног дана УН за подршку жртвама тортуре, Заштитник грађана констатује да у Србији не постоји тортура као системски организована и подстицана појава, али указује да постоје појединачни случајеви злостављања који остају толерисани од стране надлежних органа.

Опширније

25. јун 2014.  

 

Повређена права ученика бошњачке националност да се образују на матерњем језику

 

Заштитник грађана је утврдио да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја пропустило да на почетку школске 2013/2014 године, предузме мере како би били отклоњени сви проблеми и препреке у организовању наставе на босанском језику, а на које је Национални савет бошњачке националне мањине више пута указивао.

Опширније

25. јун 2014.  

 

Повреда права на пребивалиште, личну карту и слободу настањивања

 

На основу притужби грађана и указивања удружења особа са инвалидитетом, Заштитник грађана је упутио Влади Републике Србије Иницијативу за измену Закона о буџетском систему, ради остваривања и заштите права запослених особа са инвалидитетом.

Опширније

25. јун 2014.  

 

Извештај о посети Специјалној болници за психијатријске болести „Ковин“

 

Заштитник грађана, у сарадњи са удружењем грађана Међународна мрежа помоћи, а у складу са Планом посета Националног механизма за превенцију тортуре за 2013. годину, реализовао је  10. децембра 2013. године редовну посету Специјалној болници за психијатријске болести „Ковин“ у Ковину и том приликом сачинио извештај са препорукама.

Опширније

24. јун 2014.  

 

Дугогодишњи пропусти Филијале Пореске управе Земун

 

Филијала Пореске управе Земун, шест година за редом, утврђивала је порез грађанину на регистровано оружје за пиштољ, упркос пореском ослобођењу које је у том случају законом прописано.

Опширније

23.јун 2014.  

 

Извештај о посети Полицијској управи Сомбор

 

Заштитник грађана, у сарадњи са Покрајинским омбудсманом АП Војводине и удружењем Београдски центар за људска права, реализовао је 12. фебруара 2014. године, у складу са Планом посета Националног механизма за превенцију тортуре за 2014. годину, редовну посету Полицијској управи Сомбор и том приликом сачинио извештај са препорукама.

Опширније

19. јун 2014.  

 

Мишљење Министарству науке, просвете и технолошког развоја и Националном савету за високо образовање

 

Министарство науке, просвете и технолошког развоја, Национални савет за високо образовање и Комисија за акредитацију и проверу квалитета, као радно тело које образује тај савет, поступиће правилно и сагласно законом утврђеним задацима ако обезбеде објективну, садржајну и ауторитативну спољашњу контролу рада високошколских установа када оне додељују стручне, академске и научне називе, односно звања, стоји у Мишљењу Заштитника грађана.

Опширније

18. јун 2014.  

 

Предшколске установе обавезне да деци обезбеде исхрану у складу са њиховим здравственим стањем

 

Предшколска установе "Бошко Буха" из Београда одбила је припреми деци са алергијом оброке у складу са њиховим специфичним потребама у исхрани, а Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда није предузео мере за отклањање оваквих пропуста у раду установе, утврдио је Заштитник грађана.

Опширније

18. јун 2014.  

 

Дом здравља „Рума“ крши права грађана из обавезног здравственог осигурања

 

ЗДом здравља „Рума“ грађанима наплаћује коришћење вакутајнер система за узорковање крви у лабораторијској дијагностици, иако се средства за набавку тог медицинског потрошног материјала обезбеђују на основу уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из средстава обавезног здравственог осигурања, утврдио је Заштитник грађана.

Опширније

18. јун 2014.  

 

Извештај о посети Дому „Ветерник“

 

Тим НПМ, кога су чинили представници Заштитника грађана, НВО „Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом MDRI-S“, као и експерт медицинске струке, реализовао је  9. и 10. априла 2013. године, у складу са Планом посета Националног механизма за превенцију тортуре за 2013. годину, ненајављену контролну посету Дому „Ветерник“ у Ветернику. Том приликом сачињен је  извештај са препорукама.

Опширније

17. јун 2014.  

Иницијатива Влади Републике Србије

 

Заштитник грађана поднео Влади Републике Србије Иницијативу за усаглашавање рокова предвиђених Законом о враћању одузете имовине и обештећењу и Законом о рехабилитацији.

Опширније

16. јун 2014.  

Извештај о посети Полицијској управи Ваљево

 

Заштитник грађана, у сарадњи са удружењем Београдски центар за људска права, реализовао је 7. и 8. априла 2014. године, у складу са Планом посета Националног механизма за превенцију тортуре за 2014. годину, редовну посету Полицијској управи Ваљево и том приликом сачинио извештај са препорукама.

Опширније

26. јун 2014.  

Дугогодишњи пропусти Филијале Пореске управе Земун

 

Филијала Пореске управе Земун, шест година за редом, утврђивала је порез грађанину на регистровано оружје за пиштољ, упркос пореском ослобођењу које је у том случају законом прописано.

 

Опширније

23. јун 2014.  

Предшколске установе обавезне да деци обезбеде исхрану у складу са њиховим здравственим стањем

 

Предшколска установе "Бошко Буха" из Београда одбила је припреми деци са алергијом оброке у складу са њиховим специфичним потребама у исхрани, а Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда није предузео мере за отклањање оваквих пропуста у раду установе, утврдио је Заштитник грађана.

Опширније

18. јун 2014.  

Иницијатива Влади Републике Србије

 

Заштитник грађана поднео Влади Републике Србије Иницијативу за усаглашавање рокова предвиђених Законом о враћању одузете имовине и обештећењу и Законом о рехабилитацији.

Опширније

16. јун 2014.  

Заштитник грађана упутио Мишљење Републичком геодетском заводу

 

Мишљење Заштиника грађана упућено Републичком геодетском заводу у вези са начином поступања приликом издавања извода из регистра непокретности и уверења о идентификацији катастарских парцела старог и новог премера.

Опширније

14. јун 2014.  

 

Извештај o прихвату повратника у поступку реадмисије на аеродрому „Никола Тесла“

 

Извештај о посети Националног превентивног механизма аеродрому „Никола Тесла“, Станици граничне полиције и Канцеларији за реадмисију, током  прихвата повратника у поступку реадмисије, депортованих из Краљевине Шпаније и Републике Немачке 21. марта 2014. године.

Опширније

03. јун 2014.  

 

О унапређењу сарадње Заштитника грађана и Министарства унутрашњих послова

 

Заштитник грађана Саша Јанковић састао се данас са министром унутрашњих послова др Небојшом Стефановићем са којим је разговарао о унапређењу сарадње између стручне службе Заштитника грађана и министарства.
На састанку су се осврнули и на заједничке проблеме са којима су се ове две институције сусретале у претходном периоду.

Такође, било је речи и о могућностима за превазилажење евидентираних проблема, који ће допринети  побољшању међусобне комуникације.

Опширније

26. мај 2014.  

 

Саопштење Заштитника грађана поводом усвајања Закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина

 

Заштитник грађана Саша Јанковић и директор Канцеларије УНИЦЕФ-a у Србији Michel Saint-Lot потписали су данас Меморандум о разумевању. Потписивању меморандума је присуствовала заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић. Овај документ израз је подршке УНИЦЕФ-a Заштитнику грађана у остваривању својих надлежности у циљу унапређења права деце и младих.

Опширније

23. мај 2014.  

 

Мишљење Заштитника грађана упућено Министарству државне управе и локалне самоуправе

 

При одлучивању о томе да ли ће се групи грађана која се изјаснила о својој националној припадности и поднела захтев за формирање посебног бирачког списка, односно, исказала жељу да у заједници са другима, оснивањем националног савета брине о очувању свог етно – културног идентитета, потребно је, ради правилне и законите одлуке о испуњености услова за оснивање националног савета, у обзир узети све одлучне околности предвиђене Законом, наглашено је у Мишљењу Заштитника грађана.

Опширније

21. мај 2014.  

 

Понуда запосленима за добровољни социјални програм незаконито промењена

 

Заштитник грађана утврдио да је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања заједно са АД „Галеника“ изменило битан елемент понуде запосленима за добровољни социјални програм у поступку утврђивања вишка запослених и то након што је пријављивање запослених било завршено.

Опширније

23. мај 2014.  

 

Заштита интереса детета – обавеза органа јавне власти

 

Органи јавне власти, у свим активностима које се односе на децу, обавезни су да се руководе њиховим најбољим интересима, обезбеде услове за здрав, уравнотежен и правилан раст и развој и у највећој мери штите добробит детета, стоји у Мишљењу Заштитника грађана.

Опширније

16. мај 2014.  

 

Пропусти у раду КПЗ у Сремској Митровици

 

Казнено-поправни завод у Сремској Митровици je приликом примене мера принуде према осуђеном М.А. начинио низ пропуста и прекршио законске одредбе на штету остваривања његових права, утврдио је Заштитник грађана.

Опширније

15. мај 2014.  

 

Повучене негативне стручне оцене о квалитету уџбеника без провере да ли су отклоњени пропусти

 

Завод за унапређивање образовања и васпитања повукао је негативне стручне оцене о квалитету уџбеника искључиво на основу изјаве издавача да је извршио измене и допуне у уџбеницима и без провере да ли су пропусти заиста отклоњени. Истовремено, Национални просветни савет пропустио је да, по пријему негативних стручних оцена Завода поднесе Министарству просвете, науке и технолошког развоја предлог за доношење решења о повлачењу уџбеника из употребе,  утврдио је Заштитник грађанa.

Опширније

13. мај 2014.  

 

Министарство правде пропустило да донесе акт за остваривање права грађана на накнадну штете

 

Министарство правде пропустило је, на штету већег броја грађана, да донесе акт којим се на јасан и прецизан начин уређује састав, начин рада и поступак за остваривање права на накнаду штете пред комисијом надлежном за одлучивање по захтевима лица неосновано лишених слободе или неосновано осуђених, утврдио је Заштитник грађана.

Опширније

07. мај 2014.  

 

Контролна посета Специјалној болници за психијатријске болести „Свети Врачеви“

 

Заштитник грађана је  27. марта 2014. године обавио контролну посету Специјалној болници за психијатријске болести „Свети Врачеви“ у Новом Кнежевцу ради праћења поступања по препорукама, које су у посебном извештају Заштитника грађана упућене овој здравственој институцији 2012. године.

Опширније

05. мај 2014.  

 

Саoпштење Заштитника грађана поводом Светског дана слободе медија

 

Светски дан слободе медија, 3. мај, српска јавност дочекује у нади да ће ове године коначно бити завршен и усвојен сет медијских закона који треба да створи услове за истинску реформу српске медијске сцене, како би се она ослободила нетранспарентних утицаја и таблоидизације.

Опширније

03. мај 2014.  

 

Саопштење Заштитника грађана поводом 1. маја, Међународног празника рада

 

У години када се  очекује почетак нужних економских реформи које подразумевају и оштре „резове“ јавне потрошње, Први мај, Међународни празник рада, прилика је да се још једном укаже на значај поштовања радних права. Заштитник грађана наглашава да је од нарочите важности да органи јавне власти никако не допусте да реформе резултирају кршењем радних права и да падну на плећа радника и сиромашнијих слојева становништва.

Опширније

01. мај 2014.  

 

Градски центар за социјални рад пропустио да заштити децу изложену вишеструком злостављању

 

Више од пет година, и поред бројних информација којима је располагао, Градски центар за социјални рад пропуштао је да благовремено, ефикасно и целовито процени изложеност деце злостављању и занемаривању и предузме одговарајуће мере ради њихове заштите, утврдио је Заштитник грађана.

Опширније

28. април 2014.  

 

Заједничко саопштење Заштитника грађана Републике Србије, Покрајинског омбудсмана и Удружења локалних омбудсмана Србије

 

Поводом најновије Одлуке о Заштитнику грађана Зрењанина, којом Скупштина града Зрењанина није усвојила претходно упућене примедбе и захтеве Заштитника грађана Републике Србије, одржан је заједнички састанак Покрајинског омбудсмана, представника Удружења локалних омбудсмана Србије и Заштитника грађана на коме је усаглашено следеће:

Опширније

24. април 2014.  

 

Неефикасно поступање Центра за социјални рад Велико Градиште и Голубац

 

Центар за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац није благовремено предузео мере за идентификовање партнерског односно породичног насиља и злостављања и занемаривања деце и није проценио потенцијалне ризике по жртве од поновљеног насиља, утврдио је Заштитник грађана.

Опширније

14. април 2014.  

 

Заштитник грађана представио "Извештај о спровођењу Стратегије за унапређење положаја Рома са препорукама"

 

Највећи проблеми са којима се Роми суочавају су образовање и здравствена заштита, истакнуто је данас на конференцији за медије Заштитника грађана организованој поводом Светског дана Рома, на којој су представљени закључци из "Извештаја о спровођењу Стратегије за унапређење положаја Рома са препорукама".

Опширније

08. април 2014.  

 

Обележавање Светског дана Рома

 

Светски дан Рома обележавамо у последњој години Декаде Рома. Осим уобичајених указивања на крајње неповољан положај ромске заједнице, овог 08. априла треба да дамо оцену укупног друштвеног залагању кроз ову међународну иницијативу. Поред приоритетних области, Декада Рома је покушала да покрене питање родне равноправности као питање од важности за демократизацију друштва у целини.

Опширније

08. април 2014.  

 

Нестручно и непрописно поступање медицинског особља у Окружном затвору у Краљеву

 

Лекар из Окружног затвора у Краљеву, приликом здравственог прегледа притвореног лица обављеног непосредно после његовог пријема у притвор, пропустио је да утврди порекло настанка уочених промена на његовој кожи, није дао мишљење о повезаности навода о примени силе према њему и констатованих промена на кожи и није о томе обавестио управника Завода, утврдио је Заштитник грађана.

Опширније

07. април 2014.  

 

Заштитник грађана, Република Србија

Информације: телефон: 011/2068-100; адреса: Делиградска 16, Србија, Београд, zastitnik@zastitnik.rs,  www.zastitnik.rs