a

У образовању деце са сметњама у развоју, надлежни органи, организације и установе дужни су да школама пруже потребну помоћ и подршку, указао је Заштитник грађана упућујући мишљење са препорукама  Министарству просвете, науке и технолошког развоја и ОШ „Исидора Секулић“ у Панчеву.

Заштитник грађана препоручио је Министарству да, у конкретном случају, без одлагања и у сарадњи са Републичком мрежом за подршку инклузивном образовању, планира и спроводи активности на пружању стручне подршке ОШ „Исидора Секулић“ и у границама своје надлежности предузме мере ради обезбеђивања услуга додатне подршке, а Школи да, у сарадњи са другим органима и установама, започне са планирањем и спровођењем одговарајућих активности.

Министарство и Школа имају обавезу да о спровођењу препоруке обавесте Заштитника грађана најкасније до 01. 10. 2013. године.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol