a

У припреми Нацрта закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима није испоштована прописана процедура, текст садржи одредбе које нису усаглашене са правним системом, што би могло имати дугорочне негативне последице по функционисање система и остваривање Уставом загарантованих људских и мањинских слобода и права.

У тексту нацрта закона дерогира се принцип професионализације, а на „мала врата“ укида интерни конкурс и релативизује домашај јавног конкурса, стоји у Мишљењу Заштитника грађана које је упућено Министарству за државну управу и локалну самоуправу.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol