a

Нацрт закона о систему плата у јавном сектору суштински и терминолошки није усклађен са прописима о раду и државним службеницима и доводи до нејасноћа. Несклад у терминологији у тексту доводи до неусаглашености појединих делова правног система, нарушавања система радних односа и система плата државних службеника и намештеника.

Нацрт закона изузима из уређења систем плата запослених у јавним предузећима и Народној банци Србије, што говори о немоћи да се кључни генератори диспаритета висине плата у јавном сектору и нетранспарентног утрошка јавних средстава и запошљавања, уврсте у систем и доведу у ред, каже се у Мишљењу Заштитника грађана, које је упућено Министарству за државну управу и локалну самоуправу.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol