a

Предлогом закона о изменама и допунама Закона о комуналној полицији непропорционално и непотребно се јачају овлашћења комуналних полицајаца да ограничавају слободе и права грађана. Такве измене нису неопходне за делотворно одржавање комуналног реда, а искуства у раду комуналне полиције упућују на потребу за рестриктивнијим, а не ширим приступом овлашћењима. Такође, Предлогом је, без ваљаног разлога, снижен критеријум за заснивање радног односа у комуналној полицији, а укинуто је и ограничење броја комуналних полицајаца у зависности од броја становника општине, односно града, каже се између осталог у Мишљењу Заштитника грађана које је упућено Народној скупштини.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol