a

Заштитник грађана доставио је Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Мишљење на текст Нацрта закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова. У Мишљењу Заштитника грађана, између осталог, наводи се да убрзање процедуре уписа (прописивањем краћих рокова за поступање по поднетим захтевима) у циљу побољшања позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима пословања – Doing business, не сме и не може бити приоритет у доношењу закона, а на уштрб и штету имовинских права и интереса грађана, али и имовинских интереса Републике Србије.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol