a

Заштитник грађана поздравља одлуку да се одредбама Нацрта закона уреди могућност уписа податка о промени пола у матичну књигу рођених, сагласно препорукама заједничке радне групе Повереника за заштиту равноправности и Заштитника грађана. На потребу измене и допуне Закона о матичним књигама у том делу, Заштитник грађана указује континуирано у својим Годишњим извештајима од 2013. године. Унапређење представља и увођење могућности уписа податка о националној припадности у матичну књигу рођених, наводи се између осталог у Мишљењу Заштитника грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol