a

Републички Заштитник грађана Саша Јанковић и оба национална медијска удружења - Независно удружење новинара Србије и Удружење новинара Србије апелују на медије да о починиоцима и онима за које се основано сумња да су починили најтежа кривична дела увек извештавају са пуном озбиљношћу и усредсређеношћу на разлог због кога су се те особе нашле под лупом јавности.

Усмеравање пажње на одевање, промене личног изгледа и "занимљивости" из живота особа које су повезане са најбруталнијим кривичним делима, као да се ради о личностима са естраде, свесно или несвесно повећава индивидуалну и друштвену толеранцију према злочину и злочинцима. Посебно су на удару млади, којима се таквим извештавањем злочин приказује као модел понашања који привлачи пажњу, а не као негација универзалних вредности на којима се заснивају сва људска права.

Заштитник грађана и национална новинарска удружења због тога апелују на новинаре и уреднике да тежећи за већим тиражом, гледаношћу и слушаношћу не занемаре друштвену одговорност коју медији такође, поред слобода и права, имају у демократском друштву.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol