a

b_300_0_16777215_00_images_stories_zrenjaninmilos.jpeg

Превентивни механизам – тим Заштитника грађана за мониторинг установа у којима се налазе лица лишена слободе, обавио је 22. септембра 2010. године,  редовну посету Окружном затвору у Зрењанину. Тим експерата, мултидисциплинарног приступа у раду,  предводио је Милош Јанковић, заменик Заштитника грађана за заштиту права лица лишених слободе.

Током посете тима Заштитника грађана, која се састојала из четири фазе, реализовани су   разговори са руководством завода, обилазак свих смештајних и осталих пратећих капацитета завода, као и интервјуи са начелницима служби у заводу и изабраним осуђеним, прекршајно кажњеним и притвореним лицима.

Окружни затвор у Зрењанину је завод старије градње, смештен у центру града, са капацитетом за око 200 лица лишених слободе. Лица лишених слободе са којима је обављен разговор оценила су односе са затворским особљем коректним. Већина лица на извршењу казне затвора су радно ангажована, углавном на затворској економији, али и ван Завода. У Заводу посебно истичу рад у радионицама, као део важног рехабилитационог третмана, које се организују за мање групе лица на извршењу казне затвора, најчешће за зависнике од алкохола и дроге.

Mониторинг тим Заштитника грађана ће на основу опсервације завода, односно непосредног опажања, увида у документацију, изјава службених лица и интервјуа затечених лица лишених слободе сачинити детаљан извештај, који ће бити основ за евентуално доношење препоруке у циљу отклањања уочених неправилности.Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol