a

b_300_0_16777215_00_images_stories_damjanzormil.jpegЗаменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић одржала је у оквиру овогодишње Летње школе Правног факултета „Забрана дискриминације особа са инвалидитетом“ два пленарна предавања студентима, представницима државних органа и бројним експертима из земље и иностранства.  .

Првог дана одржавања Летње школе др Мршевић је представила улогу Заштитника грађана у заштити права особа са инвалидитетом. Том приликом је посебно истакла осам области активности у 2010 години: Поступање по притужбама, Стална комуникација и сарадња са удружењима, Пројектне активности – Twinning и ОЕБС, Надзори у установама за смештај одраслих лица: геронтолошки центри и домови за смештај старих особа, Ненајављени надзори, Пословна способност, Радници инвалиди рада, Упутства за недискриминативни говор.

Трећег дана одржавања Летње школе др Зорица Мршевић је излагала на тему „Положај особа са инвалидитетом као корисника установа за смештај старих“ и  представила резултате овогодишњих надзора функционисања једанаест установа за смештај старих особа у Србији. У излагању  је посебно нагласила проблем мотива за смештај старих који обично не леже у остваривању најбољег интереса тих људи јер се примарно води рачуна о потребама и интересима других чланова породице. Такође је наглашена разлика између домова за смештај старих лица и геронтолошких центара која се састоји у организовању тзв. вандомских  услуга као што је отворено становање, дневни смештај, помоћ у домаћинствима и сл.

На уочене проблеме пренасељености постојећих установа, дугог чекања на смештај, што је условило све учесталију појаву нерегистрованих приватних домова, понуђена су два одговора. Наиме, непходно је паралелно с једне стране ширење капацитета постојећих државних институција за њихов стационарни смештај, а с друге, интензивирање ванинституционалне заштите старих уз помоћ кућне неге и помоћи у домаћинствима тих људи без њиховог измештања.

На крају је закључено да ни на једно питање нећемо ваљано одговорити док не научимо да поштујемо човекове године и немоћ старости јер се ту не ради  о повлашћивању нити заслугама већ о поштовању елементарне људскости.

------------

Заменица Заштитника грађана  за права детета Тамара Лукшић – Орландић  организовала је 22. септембра 2010. године двосатну радионицу „Забрана дискриминације деце са инвалидитетом – пракса Заштитника грађана“ у оквиру Летње школе Правног факултета  у Београду. Поред  велике посећености и заинтересованости,  студенти Правног факултета који су учествовали у раду  радионице отворили су многе дилеме и у међусобном разговору трагали за решењима.  Поједини студенти су изјавили и да су волонтери у државним органима и навели веома корисне информације о томе шта су уочили у раду тих институција. Учесници радионице на крају су се сагласили да је успостављен дијалог, неопходан за свеобухватно сагледавање и решавање проблема дискриминације деце са инвалидитетом.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol