a

Институција Заштитника  грађана Републике Србије обавља двојаку улогу која је видљива на контролном и превентивном функционалном нивоу, изјавио је данас заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић на Међународној конференцији омбудсмана „Улога и утицај институције Заштитника грађана у унапређењу људских права“, која се од 23. до 24. септембра 2010. године одржава у Тбилисију (Грузија).

У излагању на тему ефикасног спровођења препорука, мишљења, ставова и иницијатива Заштитника грађана,  Саша Јанковић је навео да су углед и снага ауторитета институције, сарадња са медијима и институцијама цивилног друштва, правни оквир деловања, ауторитет других надзорних органа, постојање „политичке воље“ унутар власти да заиста буде подвргнута независном институционалном надзору, али и људски, финансијски и организациони капацитети Заштитника грађана, најефикаснијих и најубедљивији аргументи, који утичу на  одлуке државних органа да спроведу наведене мера које иницира Заштитник грађана.

Међународној конференцији омбудсмана у Тбилисију је присуствовало 50  омбудсмана и представника међународних организација, који су у закључцима конференције указали на  потребу ширења  даље сарадње на међународном нивоу и размене мишења о најефикаснијим методима рада институција омбудсмана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol