a

b_300_0_16777215_00_images_stories_fruska_gora15.jpeg

Институција Заштитника грађана придаје велики значај ширењу свести о потреби поштовања права жена као посебне категорије људских права у Србији, истакао заштитник грађана Републике Србије Саша Јанковић приликом отварања Регионалне конференције омбудсмана о родној равноправности и поштовању уставних и законских одредби о родној равноправности, која се 7. и 8. октобра 2010. године одржава на Фрушкој Гори. Он је, такође навео да се од Заштитника грађана очекује да се у оквиру својих овлашћења и овим питањем бави аргументовано и на објективан начин како би својим ауторитетом навео органе управе да доследно поштују начела једнаких могућности и родне равноправности.

Говорећи о остваривању и унапређењу заштите права жена у Војводини, мр Маја Седларевић, потпредседница Скупштине АПВ, оценила је посебно значајним постојање механизма заменице Покрајинског омбудсмана за равноправност полова.

Излагање на тему „Статус, мандат, уставноправне и законске одредбе које дефинишу  функционисање/заменика за питање родне равноправности/женских људских права“ одржала је  заменица републичког Заштитника грађана др Зорица Мршевић. Она је навела да су надлежност и активности Заштитника грађана одређени Уставом, Законом о Заштитнику грађана, Кодексом добре управе али и праксом која са своје стране диктира аутентичне правце активности. Посебно је указала на уставни појам достојанства личности као један од могућих праваца приступа специфичним питањима родне равноправности.

У расправама вођеним током Конференције учесници/е су истакли да се мандат институција омбудсмана у Србији доста разликује на покрајинском и републичком нивоу. Идентификоване су ситуације где је неопходно усагласити уставне и законске одредбе о родној равноправности. Истакнута је неопходност успостављања јачања сарадње институција омбудсмана са телима за родну равноправност, као и да размена искустава треба да постане пракса разматрања појединих тематских области.

Учесници/е и излагачи на конференцији су представници/е институција омбудсмана из осам земаља, односно региона Југоисточне Европе (Словенија, Црне Гора, Македонија, Румунија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, као и АП Војводина) и општински, односно градски заштитници грађана из Србије.