a

На Међународној конференцији „Жене у сектору безбедности“, одржаној у Београду од 13. до 15. октобра у организацији Министарства одбране Републике Србије, заменица Заштитника грађана др Зорица Мршевић је представила регионалну сарадњу омбудсмана у остваривању родне равноправности.

Она је у оквиру четвртог панела: «Сарадња у сектору безбедности по питањима родне равноправности“, изложила основне закључке недавно одржане регионалне конференције омбудсмана, који се односе на облике и начине сарадње институција омбудамана. Том приликом је истакла да је потребна како прекогранична сарадња, тако и сарадња механизама за родну равноправност унутар земље, посебно зато што се постојеће уставне и законске могућности за сада још увек нису исцрпене.

Као неопходна се показала и сарадња институција омбудсмана и других независних, контролних механизама. Притом се разлике у статусу и мандатима за сада могу сматрати различитостима која обогаћује заједничку праксу а никако не као сметња функционисању или још мање као евентуални узрок сукоба надлежности или интереса.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol