a

Смањење општег нивоа насиља, па и оног који се дешава на улицама, спортским стадионима и другим јавним местима, почиње сузбијањем насиља у породици, изјавила је заменица републичког заштитника грађана др Зорица Мршевић, поводом почетка глобалне кампање “16 дана активизма против насиља над женама”.

Кампања се одвија широм света са циљем да скрене пажњу на глобалном нивоу на светски проблем насиља над женама. Њом се уједно обележавају датуми између 25. новембра – Међународног дана борбе против насиља над женама и 10. децембра, Међународног дана људских права, како би симболично повезало питање насиље над женама са људским правима и нагласило да такво насиље представља кршење људских права.

 Имајући у виду пре свега домаће примере добрих пракси, Заштитник грађана сматра да је потребно да се успостави јединствен систем институционалне сарадње поводом сузбијања насиља над женама. У том смислу потребно је више сарадње  између стручних тимова како унутар центара за социјални рад, подручних полицијских управа и правосудних органа, али и других актера на нивоу локалних самоуправа, али и доношење детаљних упутстава о поступању запослених у тим органима у случајевима породичног насиља.