a

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/hiv dogadjaj12.bmp image/x-ms-bmp
Unsupported image type images/stories/hiv dogadjaj12.bmp image/x-ms-bmp

hiv dogadjaj12.bmp

Улога Заштитника грађана у заштити и унапређењу људских права је да укаже на важност поштовања права свих појединца у друштву, штетност устаљених предрасуда, посебно стигматизације поједних група у друштву, изјавио је заштитник грађана Саша Јанковић на семинару „Улога парламентараца и посланика у припреми делотворних мера за сузбијањее ХИВ-а/сиде“ који је одржан у Дому Народне скупштине Републике Србије. Јанковић је нагласио да кршење права особа које живе са ХИВ-ом није само медицинско већ најпре друштвено питање.

Семинар је отворила председница Скупштине Србије Славица Ђукић -Дејановић која је апеловала на посланике да у комуникацији са грађанима у што већој мери раде на подизању свести о превенцији и разумевању импликација те болести.

Министар здравља Томица Милосављевић је представио досадашње резултате у превенцији ХИВ-а  и упозорио на забрињавајући пораст младих, од 15 до 20 година, међу новоинфицираним особама.