a

b_300_0_16777215_00_images_stories_zorica_-10.12.jpeg

У намери да сазна више о тренутном стању људских прва ЛГБТ популације, посебно у атмосфери после одржане овогодишње Параде поноса др Зорица Мршевић, заменица заштитника грађана за родну равноправност и права особа са инвалидитетом  посетила је  ГејСтрејт алијансу. Како је саoпштено, у току је припремa Стрaтегије за смaњење хомофобије, намењeна институцијама, министарствима, правосуђу и контролним мехaнизмима, док ће  централно место ЛГБТ активизма задржати организација Параде поноса.

------------

Заменица заштитника грађана поздравила је затим у Медија центру отварање Регионалног центра за надгледање примене Конвенције о правима особа са инвалидитетом у источној Европи и упознала присутне са планираним активностима, међу којима су најважнији развијање алата за праћење права особа са инвалидитетом у пракси, као и оснивање Форума провајдера сервиса.(дневни центри, персонални асистенти  и сл, неопходни да постоје и да добро функционишу ради спровођења очекиване деинституционализације).

------------    

У Геронтолошком центру у Зрењанину др Зорица Мршевић се срела са корисницима директорком и здравственим радницима ове социјалне установе за смештај старих лица и особа са инвалидитетом од којих је сазнала да и у ову установу као и друге истог типа долазе све старији корисници и у све тежем здравственом стању. Велики проблем представља деменција и Алцхајмерова болест све већег броја корисника, тако да некадашњи тип овог вида социјалне заштите постаје све више прошлост а објекти и опрема све више неадекватни, јер је од 280 корисника њих 240 непокретно. Међу проблемима је истакнут и губитак новчане надокнаде за туђу помоћ и негу приликом смештаја зависних корисника у државне институције, што није случај са њиховим смештајем у нерегистроване домове којих само у Зрењанину има неколико.

-----------            

На састанку  у Аутономном женском центру координаторке Центра Тања Игњатовић и Слободанка Мацановић упозориле су заменицу Заштитника грађана др Зорица Мршевић да су женска права на сигуран и слободан живот свакодневно угрожена насиљем којем су жене изложене у партнерским односима и породичном контексту. Том приликом је изражена висока забринутостр због тога што у Србији још увек не постоји стандардна процедура поступања полицијских службеника у погледу породичног насиља. Женски центар предлаже да се хитно формира радна група која би предложила стандард за испитивање и управљање ризицима у циљу обезбеђивања сигурности жртве и водич о политикама и поступцима полицијских службеника у области насиља у породици. У правцу реализације те потребе улога Заштитника грађана је представљена као врло значајна и неопходна.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol