a

Предлог буџета Заштитника грађана за 2011. годину није већи вишеструко, како су неки медији пренели четири пута, већ је 17% виши од прошлогодишњег, и то из неколико разлога: У 2010. години стручна служба Заштитника грађана коначно је, после више од три године, попуњена већим бројем сарадника, иако и даље не у потпуности, и иако су неки од њих у међувремену отишли у друге органе или приватни сектор, који њихов рад и стручност могу адекватније да вреднују.

Заштитник грађана коначно је, три године после истека законског рока, добио и пристојан простор за рад, али не такав коме нису потребне озбиљне адаптације. Поред плата за нове запослене у Стручној служби (који су такође требали бити запослени још пре три године), највећи део од 17% увећања у односу на претходну годину односи се на планирану куповину лифта, како би канцеларије стручне службе и самог заштитника постале доступне особама са инвалидитетом. Зато су повећане и ставке „текућих поправки и одржавања“, „сталних трошкова“, „социјалних давања запосленима“, а за 10 одсто и трошкови путовања у која спадају и провере притужби на терену. Буџет Заштитника грађана, био је 2010. године 125.678.000 динара, а идуће ће, уколико Народна скупштина то прихвати, бити 146.328.000 динара.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol