a


b_300_0_16777215_00_images_stories_republika_srpska.jpegОмбудсман за децу Републике Српске, госпођа Нада Граховац са сарадницима, боравила је 23. децембра 2010. године у посети институцији Заштитника грађана и разговарала са заштитником грађана Сашом Јанковићем и заменицом заштитника грађанa за права детета, Тамаром Лукшић – Орландић. 
Размењена су мишљења о искуствима две институције у заштити права детета, примени међународних стандарда у циљу квалитетније заштите деце, као и о проблемима са којима се обе институције суочавају вршећи своју контролну улогу у спровођењу, често мањкавих и недоречених, прописа у области права детета. Омбудсман за децу Републике Српске посебно се интересовала за поступак избора деце у Панел младих саветника Заштитника грађана, којим је институција Заштитника грађана  потврдила своје опредељење о ефективној примени принципа партиципације деце у раду институције. Имајући у виду да у Републици Српској не постоји посебна дечја телефонска линија на коју се деца могу јављати када имају неки од проблема током свог одрастања и остваривања појединих права, уприличен је састанак са госпођом Жељком Бургунд, руководитељицом СОС дечије линије у Србији. Договорена је сарадња и стручна помоћ СОС дечије линије напорима институција у Републици Српској да  успоставе ову врсту психолошке подршке деци.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol