a

Заменик Заштитника грађана Милош Јанковић  одржао је 25. јануара 2011. године састанак са представницима Министарства унутрашњих послова, генералом полиције Младеном Курибаком, начелником Управе полиције, Зорицом Лончар - Касалицом, начелницом Управе за управне послове, и Јасмином Васиљевић, шефицом Бироа за информације од јавног значаја Министарства унутрашњих послова.

Јанковић је навео да је Заштитник грађана у поступку мониторинга рада полицијских станица у Србији уочио да у највећем броју полицијских станица не постоје просторије за полицијско задржавање, а да у постојећим нису испуњени ни минимум важећих стандарда. Представници Министарства унутрашњих послова изјавили су да основну препреку за превазилажење уоченог проблема представља недостатак финансијских средства.

На састанку је констатовано да наставак успешне сарадње два државна органа може довести до значајног унапређења заштите права грађана и повећања поверења у рад полиције.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol