a

b_300_0_16777215_00_images_stories_za_sajt12.jpeg

Заштитник грађана Саша Јанковић и заменик заштитника грађана за права лица лишених слободе Милош Јанковић разговарали су данас са представницима Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег односа и кажњавања (CPT), Харатином Дипла, Антониусом ван Калматоу, Џимом Мекманусом  и Изабелом Сервоз – Галучи.

Притужбе које се односе на повреду права лица лишених слободе у 2010. години чине 4 посто од укупног броја притужби, изјавио је заштитник грађана Саша Јанковић. Релативно мали број притужби, сматра Јанковић, треба гледати кроз призму традиционално негативног односа друштва према овој категорији грађана, њиховој стигматизацији, али и недовољној информисаности притвореника о сопственим правима. Притворена лица немају довољно информација ни о надлежним институцијама, попут Заштитника грађана, које контролишу  кршење права свих грађана, укључујући и права лица лишених слободе. Отуда је  један од задатака у протеклој години био и израда публикација и брошура о остваривању права лица лишених слободе.

Заштитник грађанa je у 2010. години обавио укупно 50 превентивних и контролних посета у затворима широм Србије.  Контроле су у највећем броју указале на проблемe  смештаја притвореника и остваривања осталих животних потреба, нагласио је Милош Јанковић и додао да ће Заштитник грађана у 2011. години посебну пажњу посветити контроли рада психијатријских установа.

Представници Европског комитета за превенцију тортуре и нехуманог или понижавајућег односа и кажњавања показали су велико интересовање за методе рада које у свом раду примењује институција Заштитника грађана.