a

Поводом штрајка запослених у образовном систему институција Заштитника грађана упутила је председницима Синдиката радника у просвети Србије, Гранског синдиката просветних радника „Независност“, Уније синдиката просветних радника Србије и Синдиката образовања Србије апел следеће садржине:

„Заштитнику грађана обратио се велики број грађана забринутих због актуелне ситуације у образовном систему. Грађани истичу да, иако имају разумевања за захтеве просветара, стрепе на који ће се начин наставити и окончати образовање деце у овој школској години.

Делећи у највећем делу став грађана да борба запослених за права из рада и по основу рада не може и не сме да иде на штету остваривања права других – а нарочито деце - Заштитник грађана позива синдикате у просвети и Владу, односно Министарство просвете да што пре нађу заједнички језик како деца и њихово образовање не би трпели ненадокнадиву штету.

Заштитник грађана у потпуности подржава синдикалну борбу за остваривање и унапређење права запослених у просвети, која је већ дуго једна од најзапостављенијих области од општег интереса, али апелује на просветне синдикате да не прибегавају тоталној обустави рада, јер се тиме наноси ненадокнадива штета деци и њиховом праву на образовање.

Сви којима је посао повезан са децом, са тим послом прихватили су и дужност да интересе деце увек стављају на прво место, пре сопствених, и то без обзира да ли им је радно место у учионици или владиној канцеларији. Деца не смеју трпети због одсуства правовременог социјалног дијалога и договора.

Заштитник грађана подсећа да су, сем финансијске деградације наставника што урушава њихову материјалну егзистенцију и ауторитет, дугогодишњи проблеми школства и мањак основних средстава за рад у појединим школама, непостојање фискултурних сала, лоши хигијенски услови, застарели и непрактични програми, недостатак уџбеника и кадрова на мањинским језицима, отпор према инклузивном образовању, те недоследно спровођење образовних реформи.  Све то погађа како ђаке, тако и њихове наставнике, и девалвира значај образовања коме се, иначе, декларативно придаје велика пажња”.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol