a

b_300_0_16777215_00_images_stories_centar_za_istrazivanje_etniciteta_4.jpeg

У Србији и даље поједине локалне самоуправе нису оснoвале Савет за међунационалне односе при Скупштини града или општини, и институцију омбудсмана, иако су по закону биле обавезне да то учине.  Савети су практично заживели у мање од десет одсто мултиетничких општина, а локални заштитник грађана успостављен је у свега 16 општина, резултат је истраживања Центра за истраживање етницитета.

Наведени разлози за то су недостатак средстава и кадрова, али је права препрека незаинтересованост локалне власти за формирањем независних и самосталних тела, која прате и унапређују остваривање права грађана. Истовремено, у оним срединама где јесу формирани поменути савети, они су по правилу нефункционални и углавном се своди на испуњавање форме, истакао је заменик републичког заштитника грађана др Горан Башић на данашњем представљању пројекта у београдском Медија центру, у који је била укључена и ова институција.

Центар за истраживање етницитета је у периоду од фебруара 2010. до фебруара 2011. године спровео пројекат „Јачање локалне демократије и грађанске партиципације у мултиетничким општинама у централној Србији“. Публикација је резултат рада на пројекту и део подршке коју центар пружа мултиетничким локалним самоуправама ради успостављања ефикасних савета за међунационалне односе и локалне заштитнике грађана као важне инструменте за заштиту људских и мањинских права и развој мултикултурализма на локалном нивоу.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol