a

На захтев Заштитника грађана, Министарство унутрашњих послова решило је проблем девојчице која нема држављанство Републике Србије, иако га имају и њени родитељи и сестра близнакиња, о чему су недавно писали медији.

Девојчице су рођене у Книну на дан акције „Олуја“ те нису биле пријављене у матичну књигу рођених.  Међутим,  једна близнакиња примљена је у држављанство Републике Србије када и мајка,  2002. године, док са другом то није био случај.

Министарство је Заштитника грађана обавестило да раније поднети захтев за држављанство у ствари није обухватао једну девојчицу, због чега држављанство није ни добила, али да ће, с обзиром на неспорне околности, за њу сада прихватити захтев без плаћања таксе, а потребну документацију искористити из архивираног породичног предмета.

Мајка близнакиња је потврдила стручној служби Заштитника грађана да је МУП већ обавестио о начину решавања проблема и да је спремна да поднесе потребни захтев за пријем у држављанство ћерке.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol