a

Заштитник грађана Саша Јанковић и представници Синдиката лекара и фармацеута Србије (СЛФС) сагласили су се на састанку одржаном на предлог Синдиката, да злоупотребе и неправилности у допунском раду здравствених установа угрожавају права пацијената и да се морају сузбити правилнијим и доследнијим организовањем и спровођењем допунског рада.

Синдикат лекара и фармацеута Србије је изразио пуну подршку напорима Заштитника грађана и других надлежних органа и служби, да се допунски рад обавља у складу са законом, а у корист и пацијената и запослених без угрожавања било чијих права. Истовремено, они који су злоупотребили одредбе о допунском раду за то морају сносити одговорност, закључено је на састанку.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol