a

b_300_0_16777215_00_images_stories_sarajevo229.jpeg

Припадници оружаних снага су грађани у униформи и као такви уживају сва људска права, ограничена само у мери у којој је то законом прописано и неопходно да би војска остварила своју уставну улогу, изјавио је заштитник грађана Саша Јанковић на регионалној конференцији „Заштита људских права и слобода припадника оружаних снага“,17. фебруара 2011. године у Сарајеву, Босна и Херцеговина. Једнакост у уживању основних слобода, подсетио је Јанковић, дефинисана је Европском конвенцијом о људским правима и Европском социјалном повељом ради заштите права и достојанства свих грађана, укључујући и припаднике оружаних снага.

Учесници конференције су се сагласили да се од припадника оружаних снага не може очекивати да током обављања дужности поштују међународно хуманитарно право и људска права уколико се и у редовима војске не осигура поштовање људских права. С тога је, како је речено на конференцији, у свим сегментима оружаних структура  неопходно развијати и ширити свест о заштити људских права.

На дводневној конференцији у Сарајеву размењена су искустава омбудсмана из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Словеније и Србије о заштити људских права и слобода припадника оружаних снага. Регионалну конференцију је организовао Уред парламентарног војног повереника БиХ у сарадњи са УНДП и уз подршку Владе Краљевине Данске.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol