a

alt           

У организацији Заштитника грађана и подршку Мисије ОЕБС-а у Србији  на Златибору је ( од 18. до 20. фебруара 2011. године) одржан Први редован састанак Панела младих саветника Заштитника грађана,

Обраћајући се учесницима панела заменица заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић – Орландић, говорила је  о искуствима и мишљењима деце о њиховом положају у школама, информисаности о правима и замолила их за  њихово виђење права на образовање у светлу актуелног штрајка просветних радника.

Чланови Панела су указали на проблеме и  тешкоће са којима се они и њихови вршњаци сусрећу у току трајања штрајка у школама. Штрајк и губљење часова највише брину ученике који ове године завршавају основну и припремају се за упис у средњу школу.

Први део састанка реализован је кроз обуку чланова Панела о општим људским правима, њиховој заштити. Посебна пажња посвећена је надлежностима и улози институције Заштитника грађана у систему заштите људских права, а нарочито у заштити права детета.

Кроз активности у радионицама  младим саветницима Заштитника грађана представљена је Конвенција о правима детета, историја њеног настанка, права која им овај документ гарантује као и обавезе које су преузеле државе потписнице овог документа. Упознавање са Конвенцијом о правима детета помоћи ће  члановима Панела младих и њиховим вршњацима да у свакодневним животним ситуацијама препознају своја права, а уколико су она  повређена да могу и треба да потраже заштиту.

Чланови Панела  су,  такође, припремљени  и оспособљени за истраживања у својим школама  посвећеним  обавезама школа у спровођењу прописа у заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања. За овај део активности  чланови Панела су показали велики ентузијазам, сматрајући да ће  управо тако дати свој највећи допринос као  млади саветници Заштитника грађана.