a

alt           

У организацији Заштитника грађана и подршку Мисије ОЕБС-а у Србији  на Златибору је ( од 18. до 20. фебруара 2011. године) одржан Први редован састанак Панела младих саветника Заштитника грађана,

Обраћајући се учесницима панела заменица заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић – Орландић, говорила је  о искуствима и мишљењима деце о њиховом положају у школама, информисаности о правима и замолила их за  њихово виђење права на образовање у светлу актуелног штрајка просветних радника.

Чланови Панела су указали на проблеме и  тешкоће са којима се они и њихови вршњаци сусрећу у току трајања штрајка у школама. Штрајк и губљење часова највише брину ученике који ове године завршавају основну и припремају се за упис у средњу школу.

Први део састанка реализован је кроз обуку чланова Панела о општим људским правима, њиховој заштити. Посебна пажња посвећена је надлежностима и улози институције Заштитника грађана у систему заштите људских права, а нарочито у заштити права детета.

Кроз активности у радионицама  младим саветницима Заштитника грађана представљена је Конвенција о правима детета, историја њеног настанка, права која им овај документ гарантује као и обавезе које су преузеле државе потписнице овог документа. Упознавање са Конвенцијом о правима детета помоћи ће  члановима Панела младих и њиховим вршњацима да у свакодневним животним ситуацијама препознају своја права, а уколико су она  повређена да могу и треба да потраже заштиту.

Чланови Панела  су,  такође, припремљени  и оспособљени за истраживања у својим школама  посвећеним  обавезама школа у спровођењу прописа у заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања. За овај део активности  чланови Панела су показали велики ентузијазам, сматрајући да ће  управо тако дати свој највећи допринос као  млади саветници Заштитника грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol