a

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић – Орландић учествовала је на конференцији коју је организовао Београдски фонд за политичку изузетност, као вид обуке за новоизабране чланове и координаторе интерресорних комисија за процену потребе за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику из свих општина у Србији. У оквиру модула о законским оквирима, социјалној инклузији и и људским правима, заменица заштитника грађана је указала на правни оквир којим се ова институција руководи у свом раду, надлежности и овлашћења, посебно када је реч о праву детета на образовање и досадашњим искуствима у раду институције у заштити права детета на инклузивно образовање.

Конференција је одржана у сарадњи са министарствима просвете, здравља и социјалне политике, у оквиру Пројекта  пружања унапређених услуга  на локалном нивоу (ДИЛС) и на њој је представљен Правилник о раду интерресорних комисија, са посебним нагласком на на његову примену, поступке у раду комисија, а све у циљу подршке оним мањинским групама деце која су ушла у редовни образовни систем и којима ће таква подршка бити неопходна (деца са сметњама у развоју или инвалидитетом, Роми, деца из социјално маргинализованих породица и др.)

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol