a

На 78. заседању Комитета за спречавање свих облика расне дискриминације Уједињени нација, које је 23. и 24. фебруара 2011. године одржано у Женеви, расправљало се о Иницијалном извештају Републике Србије о спровођењу Конвенције о елиминацији свих облика расне дискриминације.

Заменик заштитника грађана др Горан Башић се том приликом обратио Комитету и указао на напредак у вези са уставно-правним уређењем и остваривањем људских и мањинских права у Србији после 2000. године, успостављањем институција за њихово спровођење и контролу и нагласио да и даље постоје проблеми који произлазе из изражене етничке дистанце, све чешћег испољавања расизма и шовинизма и посредне и директне дискриминације.

Не умањујући значај Иницијалног извештаја Републике Србије који је припремило Министарство за људска и мањинска права, заменик заштитника грађана је на основу поступака који је у протеклом периоду водио пред  државним органима указао и на проблеме са којима се у вези са расним, националним и етничким ексклузивизмом суочавају припадници појединих мањина, посебно Роми.

Поред  обраћања Комитету на пленарној седници, заменик Заштитника грађана је одржао и трочасовни састанак с неколицином чланова Комитета на којем је представио сарадњу Заштитника грађана с агенцијама УН које раде у Србији и разговарао о могућностима унапређења права националних мањина.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol