a

На округлом столу „Општински Савети за међунационалне односе - подршка у оснивању и раду“, одржаном 4. марта 2011. године у Београду, представљени су резултати пројекта које је Мисија ОЕБС у Србији остварила у сарадњи са Центром за истраживање етницитета у 2010. години.

Обраћајући се учесницима округлог стола заменик заштитника грађана Горан Башић је указао да је Омбудсман подржао или учествовао у остваривању неколико пројеката невладиних и стручних организација који су били посвећени раду савета за међунационалне односе, пратио рад ових тела и да је уочио бројне пропусте у њиховом раду и раду јединица локалне самоуправе.

У вези са уоченим проблемима Заштитник грађана је донео Препоруку коју је упутио јединицама локалне самоуправе ради унапређења положаја и рада Савета и закључио да њено спровођење није задовољавајуће. Након консултација са стручњацима и сазнања које има на основу непосредног праћења рада Савета, Заштитник грађана ће предложити надлежном државном органу промену члана 98 Закона о локалној самоуправи уз коју ће приложити мишљење. На крају, заменик заштитника грађана је нагласио да је положај овог тела последица тога што упркос развијеној уставно-правној заштити права националних мањина недостаје одговарајућа стратегија мултикултуралности која би требало да повеже постојеће институционалне мере, инструменте, активности у одговарајућу целину.