a

Заштитник грађана честита свим женама Србије Међународни дан жена. Сто година од првог јавног успостављања и обележавања Међународног дана жена, у Србији постоје разлози за задовољство, али и за наставак посебне бриге за заштиту и унапређивање индивидуалног и друштвеног положаја жена.

У протеклој деценији пуно је урађено на већој видљивости жена и проблема са којима се суочавају због родно засноване дискриминације. Све је више жена на истакнутим местима у институцијама, јавном и политичком животу земље. Имајући у виду заступљеност жена у броју становника и образовној структури, видљива је потреба да се тај тренд настави и убрза.

Многе жене у Србији, на личном плану, и даље немају пуну равноправност са мушкарцима. Раде на мање плаћеним местима у истој струци, брига о деци је примарно њихова дужност, а трагични исходи породичног насиља откривају прошлост дугогодишњег злостављања без могућности делотворне заштите.

Заштитник грађана уверен је да је образовање деце и упознавање најширег круга грађана са правим садржајем и значајем равноправности жена и мушкараца дугорочно најзначајнија активност за остваривање циљева родне равноправности, док су превенција и ефикасно кажњавање физичког насиља над женама, и сузбијање дискриминације на радном месту најзначајнији краткорочни циљеви.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol