a

Заменик заштитника грађана др Горан Башић учествовао је у раду Конференције о реформи изборног законодавства коју су организовали Национални демократски институт (NDI) и Мисија ОЕБС у Србији. На Конференцији је било речи о променама и унапређењу изборног система – моделу избора, расподели мандата, финансирању политичких партија, сузбијању корупције и најзад заступништву националних мањина у Народној скупштини.

У уводном излагању сесије посвећене представљању мањина заменик заштитника грађана је указао да постојећи модел погодује представљању бројних и политички организованих мањина, а да је сврха мера афирмативне акције да се омогући да мањинске заједнице, које нису бројне и самим тим не могу бити укључене у политичку утакмицу, добију одређени број представничких мандата. Такође, указао je да избори за мањинске самоуправе (националне савете националних мањина) и избори народних посланика имају сличност само у погледу тога да се за оба тела, иначе различитог положаја у политичком систему, чланови бирају на изборима. У том смислу треба водити рачуна да се у националне савете бирају грађани који имају надлежности утврђене Законом о националним саветима националних мањина, а да је положај народних посланика сложенији и да мандат вуку из других извора.