a

Грађанима Сјенице транзиција је донела неизвесност, погоршање животног стандарда и социјалну несигурност. Уместо да подстакне привредни развој и створи услове за запошљавање радника који су остали без посла спроведена приватизација је изазвала супротне ефекте.

Сјеница

Неизмирене обавезе ранијих послодаваца и немар јавне управе да потпуно и доследно уреди остваривање права на основу рада додатно су погоршали положај радника. О овоме је било речи на састанку заменика Заштитника грађана Горана Башића са представницима синдиката, грађана и невладиних организација у Сјеници.

Социјални и економски проблеми највише оптерећују грађане Сјенице потврђено је и у разговору заменика Заштитника грађана са председником општине Муризом Турковићем и његовим сарадницима. Локална самоуправа нема капацитет и ресурсе да подстакне привредни развој тако да би заустављање осиромашења грађана требало да буде предмет проактивне политике институција које се баве регионалним развојем и смањивањем сиромаштва.

Пријем притужби Стручне службе Заштитника грађана изазвало је пажњу Сјеничара. Заштитник грађана је примио осамнаест притужби, а разговарано је са скоро тридесет грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol