a

Заштитник грађана и градоначелник Новог Пазара

Заштитник грађана и градоначелник Новог Пазара

Заштитник грађана Саша Јанковић оценио је  јуче у Новом Пазару да се проблеми грађана Санџака не разлику  од оних са којима се сусрећу становници широм Србије: “Ово је мултиетничка средина па се свакодневни проблеми људи од социјалних до економских чине сложенијим него у другим крајевима Србије. Томе доприноси и недовољна пажња држава према овом региону". Он је нагласио да се органи власти у Београду морају више позабавити проблемима са којима се суочавају грађани овог краја.

У оквиру  Дана омбудсмана одржаних  у Новом Пазару  Саша Јанковић је разговарао са  градоначелником  и председницом Скупштине града Мехом Махмутовићем и Борком Јовановић и начелником Полицијске управе Драганом Терзићем.

Од представника градских власти Заштитник грађана је  затражио да уложе максималан напор да би грађани лакше и ефикасније остваривали своја људска и грађанска права.

У току Дана омбудсмана Заштитник грађана  је разговарао  и са представницима невладиних организација Новог Пазара где је констатовано да се у овој мултиетничкој средини социјални и економски проблеми увећавају  повременим  националним тензијама. Невладин сектор  у овом граду има добру сарадњу  и комуникацију са омбудсманом.

За округлим столом у Новом Пазару  заштитник грађана и представници синдиката, разговарали су  о остваривању  социјално-економских права радника у овом граду. Иако већина проблема  проузрокована  променом власничких односа  и  стечајним поступцима излази из оквира надлежности Заштитника грађана, радници су затражили помоћ и савет омбудсмана како да пред државом остваре своја права.

Заштитник грађана је са својим сарадницима јуче је у новопазарској библиотеци „Доситеј Обрадовић“ примао притужбе грађана на незаконит или неправилан рад органа управе.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol