a

Несклад између прописима загарантованих и у пракси поштованих права запослених у Србији се олако толерише и оправдава, док поједини послодавци, поготово у мањим местима, злоупотребљавају масовну незапосленост и практично уцењују локално становништво да ради под било каквим условима.

У условима економске кризе и незапослености поново се јавља рад "на црно" или се плате приказују мањим него што јесу да би се плаћали мањи доприноси, због чега ће тим радницима и пензије бити мање. Када послодавци крше закон и не уплаћују обавезне доприносе у пензијски, здравствени и друге фондове, штету и даље по важећем законском решењу сносе радници.

Истовремено, послодавци аргументовано упозоравају на процентуално превисоке доприносе, порезе, таксе и друге државне и локалне намете који их терају у "сиву зону". Велики број предузећа и радњи мучи се да опстане у таквим условима, и права запослених постају колатерална штета на коју држава једним оком жмури. Таква конфузија отежава и да се раздвоје стварно обесправљени радници од појединаца који очекују да и за нерад буду плаћени и заштићени.

Радници Заштитнику грађана најчешће указују да им послодавци крше право на дневни, недељни и годишњи одмор, да им не плаћају прековремени рад, да раде на одређено време знатно дуже него што је то предвиђено Законом о раду. Има дискриминације жена на послу, не запошљавају се довољно особе са инвалидитетом...

Подсећајући да није овлашћен да се бави појединачним сличајевима спорних односа између послодаваца и запослених, републички заштитник грађана и овом приликом апелује на државу да обезбеди много бржу и делотворнију заштиту права радника, а послодавце подсећа да је само поштован радник продуктиван радник.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol