a

b_300_0_16777215_00_images_stories_obilazak_zabele.jpeg

Заштитник грађана Саша Јанковић, заменик заштитника грађана за права лица лишених слободе Милош Јанковић и мониторинг тим Заштитника грађана реализовали су  од 9. до 11. маја 2011. године редовну контролну посету Казнено - поправном заводу у Пожаревцу.

Саша Јанковић и чланови тима разговaрали су са Жељком Градишком, управником Завода, а затим су обишли затворено одељење, одељење са посебним обезбеђењем (VII павиљон) и  посебно одељење за издржавање казне затвора за кривична дела из организованог криминала (Специјални затвор). Обављени су разговори са запосленима, ненадзирани разговори са притужиоцима, као и затеченим лицима лишеним слободе. Чланови тима извршили су увид у тражену документацију.

На основу прикупљених података Заштитника грађана ће сачинити извештај са предлозима мера за отклањање недостатака који ће бити достављен надлежним органима.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol