a

Заштитник грађана Саша Јанковић подсећа да Устав захтева да се у Народној скупштини законом обезбеди равноправност и заступљеност полова и представника националних мањина.

„То увек подразумева и примену посебних мера како би се та равноправност и заступљеност у пракси остварила, па и у изборном законодавству, а данас постоје критеријуми шта минимум равноправности значи“, став је републичког омбудсмана поводом актуелне дебате о Предлогу закона о избору народних посланика.

Заштитник грађана апелује да се енергија и време не троше на еродирање већ прихваћених стандарда у погледу људских и мањинских права, тако што се једном руком нешто гради, а другом квари, већ све снаге треба усмерити на остваривање тих стандарда у пракси и животу грађана и грађанки.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol