a

Тамара Лукшић -  Орландић, заменица заштитника грађана, уводним излагањем отворила је међународну конференцију која је 19. и 20. маја 2011. године одржана у Београду на тему јачања система малолетничког правосуђa. 

На конференцији су домаћи и инострани експерти говорили су о међународним правним оквирима малолетничког правосуђа, принципу ресторативне правде.

Домаћи учесници, претежно из правосудног система и система социјалне заштите имали су прилике да се упознају са искуствима у примени принципа ресторативне правде у Холандији и Норвешкој. Другог дана конференције пажња је била посвећена унапређивању система за прикупљање и анализу података у области малолетничког правосуђа.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol