a


b_280_0_16777215_00_images_stories_debata_u_narodnoj_skupstini_-_tamara.jpeg

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић - Орландић учествовала је у јавној дискусији, која се 27. маја 2011. водила у Народној скупштини Републике Србије на тему успостављања одрживог дијалога о јавним политикама за децу између организација грађанског друштва за децу, државних институција и ЕУ.

Поред изношења различитих видова сарадње коју институција Заштитника грађана остварује са организацијама грађанског друштва (учешће експерата из НВО у раду Заштитника грађана, подношење притужби од стране НВО, заједнички мониторинг и др.), заменица заштитника грађана је указала и на изазове који нам предстоје (остваривање инклузивног образовања, забрана телесног кажњавања, спровођење Конвенције СЕ о заштити деце од сексуалне експлоатације и сексуалног злостављања). Такође је упознала учеснике конференције и са процесом израде Нацрта закона о правима детета, нагласивши да се једна од основних одредби нацрта односи на обавезу сарадње органа јавне власти, правних и физичких лица у остваривању, унапређивању и заштити права детета.

Као позитиван домет ове конференције, заменица заштитника грађана истиче да су на њој учествовали, и једни друге слушали, народни посланици, представници ЕУ, Уницефа и бројних организација грађанског друштва у чијем фокусу су права детета. Са становишта улоге институције Заштитника грађана, треба рећи да су сви актери тог процеса препознали значај институције у заштити и унапређивању права детета.

Иницијатор расправе било је Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб из Ниша, уз подршку Делегације ЕУ у Србији.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol