a

Редовни тематски састанак Мреже омбудсмана за децу Југоисточне Европе (CRONSEE), одржан је 20. маја 2011. године у Скопљу, на коме је учествовала начелница одељења за права детета Наташа Јовић. Тема овогодишњег састанка је била „Улога Омбудсмана у заштити деце од телесног и психолошког кажњавања и насиља“, а учесници конференције изнели су низ података о раширености појаве телесног кажњавања и емоционалног насиља, односа  јавности и стручне јавности према овим врстама кажњавања и насиља и активностима институција омбудсмана за децу које се предузимају и планирају у циљу њиховог спречавања и елиминисања.

Неопходност увођења законске и опште забране телесног кажњавања и потреба за сталном обуком о правима детета и заштити детета од насиља, неки су од закључака учесника тематског састанка.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol