a

Заменица заштитника грађана, Тамара Лукшић – Oрландић, учествовала је јуче у раду Радне групе за права детета Народне скупштине Републике Србије, на којој се расправљало о  изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, које је предложило Министарство просвете и науке.

Она је посебно истакла потребу задржавања постојећег решења из Закона о основама система образовања и васпитања које се односи на вођење васпитно дисциплинског поступка, оцењујући да би се његовим мењањем могао довести у питање достигнути степен заштите остварених права детета.

Вођење  васпитно дисциплинског поступка потребно је регулисати чврстим и прецизним  нормама како не би било произвољности у пракси, а на штету права детета/ученика, рекла је заменица заштитника грађана Тамара Лукшић – Орландић оцењујући да је примена Закона о управном поступку,  према постојећим законским решењима оптималан оквир за ову област. Такође је истакла, да не би требало укидати право ученичких парламената да се изјашњавају о квалитету уџбеника из којих ученици уче, те да у том смислу треба извршити измене у постојећем предлогу за измену  Закона о основама система образовања и васпитања.

Она је, истовремено, најавила да ће Заштитник грађана доставити Народној скупштини своје амандмане на Предлог овог закона.Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol