a

Заштитник грађана Саша Јанковић позвао је данас  Владу Републике Србије да без даљег одлагања постави директора Дирекције за реституцију, јер тај државни орган дуже од пола године нема руководиоца и не обавља своју основне функције, на штету права грађана. У поступку који је водио по притужби Јевреске општине Нови Сад, која се жалила на некоректан рад Дирекције јер о поднетом захтеву није одлучила у законом одређеном року. Дирекција је републичког Заштитника грађана обавестила да је без директора од 01. 01. 2011. године, а да је директор једини овлашћен за доношење одлука о захтевима грађана и других управних ствари.

„Грађани не смеју трпети одлагања у остваривању својих права због тога што држава не именује руководиоце органа јавне власти које је основала“, став је Заштитника грађана Саше Јанковића. С обзиром да су Устав и закон изузели Владу из контролних овлашћења омбудсмана, он није водио поступак контроле, већ је Влади упутио мишљење о потреби да без одлагања постави директора Дирекције и тако омогући остваривање функције због које је основана.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol