a

Заменик заштитника грађана др Горан Башић разговарао је са помоћницом министра здравља др Дубравком Шарановић Рацић у вези са радом и статусом здравствених медијаторки. Напори које је Министарство здравља уложило настојећи да унапреди здравствену заштиту Рома имаће трајни значај уколико се тај проблем системски уреди, односно уколико Ромима постану доступни сви облици и све институције  здравствене заштите који су доступни већини грађана Србије.

Сузбијање предрасуда и елиминисање дискриминације према Ромима су, уз повећање здравствене просвећености, те изградња и унапређење алтернативних и допунских начина превенције болести и њиховог лечења, услови унапређења здравља здравствено запуштеног становништва међу којима је највише Рома.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol