a

Заштитник грађана, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Агенција за борбу против корупције, Савет Владе Републике Србије за борбу против корупције и невладина организација Транспарентност Србија одлучили су да формирају заједничку радну групу за израду законских одредби о заштити тзв. дувача у пиштаљку.

Тај пропис треба да створи нормативне услове за, у овом моменту недовољну, правну и фактичку заштиту људи који пријаве корупцију или други вид незаконитог понашања на штету јавног интереса.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol