a

У Варшави је од 14 до 16. септембра 2011. године одржана Годишња конференција Европске мреже омбудсмана за децу (ENOC), на којој су учествовале начелница одељења за права детета Наташа Јовић и самостална саветница и координаторка Панела младих саветника Снежана Нешић. Тема овогодишње конференције је била „Права деце смештене у установама“, у оквиру које су одржане две радионице са циљем размене искуства, пре свега у области добре праксе. Учесници конференције представили су резултате рада у претходних годину дана. Начелница одељења за права детета представила је рад Заштитника грађана на изради Закона о правима детета.

Представници Европске мреже младих саветника (ENYA) припремили су и представили скупу своје презентације и дали предлоге решења у областима интернетa и електронских комуникација, образовања, здравља и заштите деце од насиља.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol