a

Заштитник грађана сматра да поједине одредбе управо усвојеног Закона о парничном поступку практично ограничавају сиромашним грађанима приступ суду и правди.

Управо усвојени Закон прописује да грађанина у поступку по правним лековима мора да заступа адвокат, док у Уставу стоји да свако има право на жалбу или друго правно средство, без додатних услова.

То у пракси значи да ће жалба суду коју потпише грађанин који нема новца или не жели да плаћа услуге адвоката, бити одбачена без разматрања.

Таквим решењем највише су погођени најсиромашнији, а приступ правди постаје зависан од материјалног стања појединца о коме се ради.

Заштитник грађана због тога ће покренути поступак оцене уставности тих одредби Закона пред Уставним судом Републике Србије.

На спорне одредбе Закона о парничном поступку Заштитнику грађана је указала група од 68 организација цивилног друштва, од којих су неке специјализоване за правна питања. Оне су Заштитника грађана обавестиле и да су од председника Србије тражиле да не потпише закон, већ га врати Народној скупштини на поновно одлучивање.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol