a

Заменик заштитника грађана др Горан Башић, учествовао је на конференцији „Европске добре праксе – средство јавног заговарања у Србији“ коју је организовала невладина организација „Praxis“ са партнерским организацијама Hajnrih Bel fondacijom, Регионалним центром за мањине и Dokukinom. У раду конференције учествовали су експерти из земаља Европске уније и домаћи стручњаци.  У дискусији је посебна пажња посвећена проблемима са којима се суочавају  припадници ромске популације у погледу уживања права на правни субјективитет и права на адекватно становање.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol