a

Поводом 1. октобра, Међународног дана старијих особа, Заштитник грађана подсећа да је Србија земља старих људи и апелује на већу институционалну и породичну одговорност према њима.

Недостатак новца у републичком и локалним буџетима значајно ограничава институционалну помоћ старим лицима, али и са постојећим новцем је често могуће урадити више. Породице старијих особа такође треба подсетити на обавезу људске бриге о својим родитељима и рођацима.

Заштитник грађана, по притужбама и сопственој иницијативи надзире рад установа социјалне заштите за смештај старијих грађана. Све је израженији проблем правно нерешене ситуације у којој чланови породице своје старије рођаке без њиховог слободно датог пристанка смештају у приватне домове за старе, често зато што у породици не могу да им пруже целодневну пажњу и негу која им је потребна.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol