a

Медицинска школа у Врању уписала је у први разред девојчицу ромске националности тек након поступка који је Заштитник грађана водио пред Министарством просвете и науке. Наиме, иако је испуњавала критеријуме за упис по програму мера афирмативне акције предвиђених за средњошколце ромске националности, девојчица није била уписана у жељену школу јер решење о упису, које припрема Министарство просвете, Медицинска школа није примила до 12. октобра 2011. године.

Водећи поступак у вези с овим пропустом Заштитник грађана је утврдио да постоје пропусти у вези са организовањем и применом мера афирмативне акције приликом уписа у средње школе и у вези с тим припремиће одговарајуће препоруке надлежним министарствима – Министарству за људска и мањинска права и државну управу и локалну самоуправу и Министарству просвете и науке.