a

Градска управа у Новом Пазару је након Препоруке Заштитника грађана отклонила уочене пропусте и обезбедила да се грађанима изводи из матичних књига издају и на ћирилици, а припадницима бошњачке националне мањине на двојезичним обрасцима – на српском и на босанском.
Заштитник грађана позива и остале вишеетничке јединице локалне самоуправе у Србији које нису обезбедиле примену закона и увеле језике националне мањине у службену употребу да то учине и oмогуће службену комуникацију са грађанима, припадницима националних мањина, на њиховим језицима и писмима.

С друге стране, надлежни државни органи би требало да обезбеде пуну и несметану службену употребу српског језика и ћириличног писма на целој територији земље, као и учење српског језика у школама на начин који обезбеђује свој деци друштвену и професионалну интеграцију. На подручјима на којима традиционално живе припадници националних мањина потребно је подстицати да се у школама уче и њихови језици и на тај начин унапређује међуетничко разумевање.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol